2018: № 1-2 (20-21)

Рекомендовано Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка
(протокол № 2 від 22.02.2018)
Опубліковано: 2018-03-08

Тенденції розвитку сучасної освіти

Компаративістика у сфері освіти

Соціологія та культурологія освіти

Забезпечення якості освіти: досвід ЄС