Про журнал

Офіційна інформація

Наукове електронне видання «Освітологічний дискурс» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогічних наук. (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019).

  • Мова рукопису: українська, англійська
  • Засновник: Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
  • Київський столичний університет імені Бориса Грінченка утворений 26 грудня 2023 року шляхом злиття Київського університету імені Бориса Грінченка і Муніципального закладу вищої освіти «Київської Академії мистецтв» та є їх правонаступником (на підставі рішення Київської міської ради від 23.06.2022 р. №4754/4795). 
  • Періодичність публікацій: 4 випуски на рік
  • Рік заснування: 2010
  • ISSN (онлайн): 2312-5829

  • УДК :  37

  • DOI : 10.28925/2312-5829

Тематика журналу

  • Галузь знань: Освіта / Педагогіка