Про журнал

Офіційна інформація

Наукове електронне видання «Освітологічний дискурс» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогічних наук. (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019).

  • Мова рукопису: українська, англійська
  • Засновник: Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Періодичність публікацій: 4 випуски на рік
  • Рік заснування: 2010

Тематика журналу

  • Галузь знань: Освіта / Педагогіка