ІДЕЯ СУБ'ЄКТИВНОСТІ І ДІАЛОГУ В ОСВІТІ ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Автор(и)

  • Urszula Klajmon-Lech Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.1694

Ключові слова:

діалог у сфері освіти, дитина з інвалідністю, освіта, предметно-орієнтоване сприйняття, сім'я

Анотація

Предметно-орієнтоване сприйняття учня - це суттєвий крок ефективної освіти. Ідея суб'єктивності в освіті пов'язана з ідеєю діалогічності.  Врахування суб'єктивності та необхідності постійного спілкування є важливим завданням виховання дитини з інвалідністю. Перший діапазон обох ідей пов'язаний з відносинами між батьками (першими і найважливішими педагогами та опікунами дитини) та спеціалістами (лікарі різних спеціальностей, фізіотерапевти та, в першу чергу, вчителі, які працюють з дітьми, що мають інвалідність). Другий діапазон стосується відносин між батьками та дитиною з інвалідністю. Становить науковий інтерес відповідь на питання, як ідея суб'єктивності та діалогічності реалізується в обох діапазонах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

References

Brzezińska, A. I. (2009). Drogi dziecka ku samodzielności: między sprawnością a niepełnosprawnością. In: A. I. Brzezińska, M. Ohme, A. Resler-Maj, R. (pol)

Kaczan, M. Wiliński: Droga do samodzielności. Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (pol)

Cytowska, B. (2004). Sytuacja rodziców i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. In: Z. Janiszewska-Nieścioruk (ed.): Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Vol. 1. Kraków:.Wyd. Impuls. (pol)

Dykcik, W. (1969). Wychowanie i rehabilitacja dzieci głębiej upośledzonych umysłowo w rodzinie oraz placówkach wychowawczo-rehabilitacyjnych. «Materiały Informacyjno-Dydaktyczne ZG TPSD», Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Z. 8-9. (pol)

Folkierska, A. (1990). Wychowanie w perspektywie hermeneutycznej. In: Z. Kwieciński, L. Witkowski (eds): Ku pedagogii pogranicza. Toruń: Wyd. UMK. (pol)

Gresnigt, H. (1995). Znaczenie wczesnej rewalidacji dla rozwoju małego słabo widzącego dziecka. In: G. Walczak (ed.): Problemy wczesnej rehabilitacji niewidomych i słabo widzących dzieci. Warszawa: Wyd. WSPS. (pol)

Kubiak – Jurecka, E. (1996). Podmiotowość w wychowaniu a demokratyzacja stosunków edukacyjnych – szanse, ograniczenia, bariery. In: M. Dudzikowa (ed.): Nauczyciel – uczeń, między przemocą a dialogiem : obszary napięć i typy interakcji. Kraków: OW «Impuls». (pol)

Kwaśniewska, G., Wojnarska, A. (2004). Pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego – wybrane kierunki oddziaływań. In: G. Kwaśniewska, I. Wojnarska (eds): Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych. Lublin: Wyd. UMCS. (pol)

Kwieciński, Z., Witkowski, L. (1990). (eds): Ku pedagogii pogranicza. Toruń: Wyd. UMK. (pol)

Lewowicki, T.(1997). Przemiany Oświaty. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak. (pol)

Lewowicki, T.(1991) W stronę paradygmatu edukacji podmiotowej. «Edukacja», No.1. (pol)

Minczakiewicz, E. M. (2005). Model wychowania dziecka w rodzinie znaczącym predykatorem jego wychowania. In: E. M. Minczakiewicz, B. Grzyb, Ł. Gajewski: Dziecko ryzyka a wychowanie. Elementarz dla rodziców. Kraków : Wyd. «Impuls». (pol)

Reut, M (1992). Pytanie – nauczanie problemowe – dialog. In: J. Rutkowiak (ed.): Pytanie – dialog – wychowanie. Warszawa: PWN. (pol)

Rutkowiak, J. (1992). O dialogu edukacyjnym. Rusztowanie kategorialne. In: J. Rutkowiak (ed.): Pytanie – dialog – wychowanie. Warszawa: PWN. (pol)

Speck, O. (2005). Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (pol)

Śliwerski, B. (1998). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: OW «Impuls». (pol)

Tarnowski, J. (1993). Jak wychowywać. Warszawa: Wyd. ATK. (pol)

Tarnowski, J.(2000). Postawa dialogu w pedagogice personalno – egzystencjalnej. In: B. Śliwerski (ed.): Pedagogika alternatywna. Dylematy teorii. Kraków: Wyd. Impuls. (pol)

Tomaszewski, T. (1985). Człowiek jako podmiot i człowiek jako przedmiot. In: J. Reykowski, O. W. Owczynnikow, K. Obuchowski (eds): Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości. Wrocław : Wyd. Ossolineum. (pol)

Turnbull, A. P., Turbeville, V, Turnbul,l H. R. (2016). Evolution of Family-Professional Partnerships: Collective Empowerment as the Model for the Early Twenty-First Century. http://www.beachcenter.org/Research/FullArticles/PDF/P4_Evolution_of_Family_Professional8_07.pdf (31.01.2016). (pol)

Wagner, I.(2000). Między akceptacją a manipulacją – refleksje z badań dotyczących podmiotowości ucznia w szkole (respektowanie praw ucznia). In: J Piekarski, B. Śliwerski (eds): Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy. Kraków: Wyd. Impuls. (pol)

Witkowski, L (1990). Radykalne wizje podmiotu edukacji w dramacie współczesności. In: Z. Kwieciński, L. Witkowski (eds): Ku pedagogii pogranicza. Toruń: Wyd. UMK. (pol)

Downloads


Переглядів анотації: 292

Опубліковано

2018-03-08

Як цитувати

[1]
U. Klajmon-Lech, «ІДЕЯ СУБ’ЄКТИВНОСТІ І ДІАЛОГУ В ОСВІТІ ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ», OD, с. 61–76, Бер 2018.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти