ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Natalia Kipichenko Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Alevtina Gurskaya школа І ступеня № 324 м. Києва

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.8510

Ключові слова:

інклюзивне навчання, психологічна готовність учителів початкової школи до впровадження інклюзивного навчання, причини психологічної неготовності вчителів початкової школи до впровадження інклюзивного навчання

Анотація

У статті визначено стан психологічної готовності вчителів початкової школи до впровадження інклюзії у вітчизняну систему освіти. Встановлено причини психологічної неготовності педагогів працювати з дітьми з особливими освітніми потребами (інформаційна необізнаність щодо роботи з особливими дітьми, нерозуміння як і яким чином складати індивідуальні програми для дітей з особливими освітніми потребами й реалізовувати алгоритм її реалізації, страх за збереження життя і здоров’я таких школярів). Розроблено пропозиції щодо підвищення означеної готовності вчителів до роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Інклюзивна школа: особливості організації та управління: навч.-метод. посіб. Кол. авторів: Колупаєва А. А., Софій Н. З., Найда Ю. М. та ін. За заг. ред. Даниленко Л. І., К.: 2007. 128 с.

Демченко І.І. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти: автореф. дис. … доктор пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.03 – корекційна педагогіка. Умань, 2016. 46 с.

References

Kolupaieva A. A., Sofii N. Z., Naida Yu. M. (2007). Inklyuzyvna shkola: osoblyvosti orhanizatsiyi ta upravlinnya [Inclusive school: peculiarities of organization and management ]. L. I. Danilenko (Ed.). K .,128 (ukr).

Demchenko I.I. (2016). Teoretychni i metodychni zasady pidhotovky maybutn'oho vchytelya pochatkovykh klasiv do profesiynoyi diyal'nosti v umovakh inklyuzyvnoyi osvity [Theoretical and methodological principles of preparation of the future teacher of elementary school for professional activity in conditions of inclusive education]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Uman', 46 (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 1016

Опубліковано

2018-03-08

Як цитувати

[1]
N. Kipichenko і A. Gurskaya, «ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ», OD, с. 77–86, Бер 2018.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають