Періодичність публікації

Фахове видання «Освітологічний дискурс» виходить 4 рази на рік.

Прийом статей відбувається постійно.