НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІКИ У ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ: ПОГЛЯДИ ПЕДАГОГІВ І РЕЛІГІЙНИХ ДІЯЧІВ (1867-1884 рр.)

Автор(и)

  • Tetiana Tverdokhlib Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди http://orcid.org/0000-0001-5261-0394

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.52613

Ключові слова:

духовна академія, духовна семінарія, жіночий навчальний заклад Православної Церкви, педагогіка, зміст навчання, педагогічна практика

Анотація

У статті на основі аналізу першоджерел та історико-педагогічної літератури представлено погляди В. Белікова, А. Васильєва, П. Лашкарьова, П. Ліницького І. Малишевського, А. Шереметинського та інших педагогів і релігійних діячів стосовно навчання педагогіки у освітніх закладах Православної Церкви в 1867-1884 рр. Встановлено, що теоретичні наробки з означених питань представлені у проектах і публікаціях духовних періодичних видань «Волынские епархиальные ведомости», «Православное обозрение»,  «Полтавские епархиальные ведомости», «Труды Киевской духовной академии» тощо. Визначено і розкрито ідеї педагогів і релігійних діячів стосовно змісту, навчально-методичного забезпечення, організаційних аспектів, форм, кадрового забезпечення навчання педагогіки в академіях, семінаріях і жіночих  навчальних закладах Православної Церкви.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

А. Е-й О педагогике, как науке, преподаваемой в семинарии. Черниговские епархиальные ведомости . Прибавление. 1867.1 января. С.28-34.

Беликов В. Нечто о воскресной школе при Московской семинарии за 1870 г. Православное обозрение. 1872. № 1.С.16-31.

Б-в. Восьмилетие реформы духовно-учебной. Православное обозрение. 1876. № 6. С. 327-348.

Для семинарской педагогии. О сравнительной оценке ученических успехов и письменных упражнений. Православное обозрение. 1872. № 6. С. 877-896.

Для семинарской педагогии. О сравнительной оценке ученических успехов и письменных упражнений. Православное обозрение. 1872. № 7. С. 59-68.

К-ский. Положение учителей духовных семинарий. Православное обозрение. 1876. № 11. С. 581-600.

Н. П. Об открытии педагогических классов при Женских епархиальных училищах. Волынские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. 1880. № 26. С. 1179-1188.

По поводу статьи «Для семинарской педагогии» несколько слов от редакции. Православное обозрение. 1872. № 7. С. 69-88.

Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за апрель1873 года. Труды Киевской духовной академии. 1873. №.9 С. 381-444.

Соображения комиссии о способе устройства практических занятий студентов IV курса в местной семинарии. Труды Киевской духовной академии. 1873. №.12. С. 562-564.

Шереметинский А. Несколько мыслей … при открытии класса педагогики. Полтавские епархиальные ведомости. Отдел неофициальный. 1867. № 2. С.55-73.

Tverdokhlib, T. "Forms of Teaching Pedagogical Disciplines in Orthodox Religious Educational Institutions of Ukraine (The End of 19th - The Beginning of 20th Century)", International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 71, pp. 40-46, 2016, DOI: 10.18052/www.scipress.com/ILSHS.71.40.

References

A. E-j (1867). O pedagogike, kak nauke, prepodavaemoj v seminarii. [On Pedagogy as a Science Taught in the Seminary]. Chernigov Diocesan Gazette. Adding, 1 January, 28–34 (rus).

Belikov, V. (1872). Nechto o voskresnoj shkole pri Moskovskoj seminarii za 1870 g. [Something about Sunday School at the Moscow Seminary for 1870]. Orthodox Review, 1, 16–31 (rus).

B-v. (1876). Vos'miletie reformy duhovno-uchebnoj [Eight Years of Ecclesiastical and Educational Reform]. Orthodox Review, 6, 327–348 (rus).

Dlja seminarskoj pedagogii. O sravnitel'noj ocenke uchenicheskih uspehov i pis'mennyh uprazhnenij (1872) [For Seminary Pedagogy. On the comparative evaluation of student success and written exercises]. Orthodox Review, 6, 877–896 (rus).

Dlja seminarskoj pedagogii. O sravnitel'noj ocenke uchenicheskih uspehov i pis'mennyh uprazhnenij (1872) [For seminary pedagogy. On the Comparative Evaluation of Students’ Success and Written Exercises]. Orthodox Review, 7, 59–68 (rus).

K-skij. (1876) Polozhenie uchitelej duhovnyh seminarij [The Positions of Teachers of Theological Seminaries]. Orthodox Review, 11, 581–600 (rus).

N. P. (1880) Ob otkrytii pedagogicheskih klassov pri Zhenskih eparhial'nyh uchilishhah [On the Opening of the Pedagogical Classes at the Women's Diocesan Schools]. Volyn Diocesan Gazette. The informal part, 26, 1179–1188 (rus).

Po povodu stat'i «Dlja seminarskoj pedagogii» neskol'ko slov ot redakcii (1872) [About the article “For Seminary Pedagogy” a Few Words from the Editorial Board]. Orthodox Review, 7, 69–88 (rus).

Protokoly zasedanij Soveta Kievskoj duhovnoj akademii za aprel'1873 goda (1873) [Minutes of Meetings of the Council of the Kiev Theological Academy for April, 1873]. Proceedings of the Kiev Theological Academy, 9, 381-444 (rus).

Sheremetinskij, A. (1867). Neskol'ko myslej … pri otkrytii klassa pedagogiki [A Few Thoughts ... by Opening a Class of Pedagogy]. Poltava Diocesan Gazette. The unofficial department, 2, 55–73 (rus).

Soobrazhenija komissii o sposobe ustrojstva prakticheskih zanjatij studentov IV kursa v mestnoj seminarii (1873) [The Commission's Considerations on the Way to Organize Practical Classes for Fourth-Year Students in the Local Seminary]. Proceedings of the Kiev Theological Academy, 12, 562–564 (rus).

Tverdokhlib, T. (2016). Forms of Teaching Pedagogical Disciplines in Orthodox Religious Educational Institutions of Ukraine (The End of 19th - The Beginning of 20th Century)", International Letters of Social and Humanistic Sciences, 71, (pp. 40-46), doi: 10.18052/www.scipress.com/ILSHS.71.40 (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 364

Опубліковано

2018-03-08

Як цитувати

[1]
T. Tverdokhlib, «НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІКИ У ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ: ПОГЛЯДИ ПЕДАГОГІВ І РЕЛІГІЙНИХ ДІЯЧІВ (1867-1884 рр.)», OD, с. 26–37, Бер 2018.

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти