Редакційний штат

Редакційна політика

(склад редакційної колегії затверджено на засіданні Вченої ради від 19 серпня 2019 року, протоколом № 7)

 

Шеф редактор

Огнев'юк Віктор Олександрович – доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка

(e-mail:rector@kubg.edu.ua)

ORCID iD 0000-0002-8671-3348

Google Scholar

ResearchGate

 

Головний редактор

Горбань Олександр Володимирович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка

(e-mail: o.horban@kubg.edu.ua)

ORCID iD 0000-0003-2321-5963

Google Scholar

Publons

Elibrary

 

Випусковий редактор

Проценко Олена Борисівнакандидат педагогічних наук, доцент, завідувач НДЛ Освітології Київського університету імені Бориса Грінченка

(e-mail: o.protsenko@kubg.edu.ua)

Google Scholar

 

Склад редколегії

Алексєєнко-Лемовська Людмила Владиславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, тимчасово виконуюча обов'язки начальника управління Державної служби якості освіти України у Київській області

(e-mail: al-lem17@ukr.net)

ORCID iD 0000-0001-5391-0719

Google Scholar

 

Бодненко Дмитро Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук і математики Київського університету імені Бориса Грінченка

(e-mail: d.bodnenko@kubg.edu.ua)

ORCID iD 0000-0001-9303-6587

Google Scholar

ResearchGate

 

Буйницька Оксана Петрівна заступник головного редактора, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач НДЛ інформатизації освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

(e-mail: o.buinytska@kubg.edu.ua)

ORCID iD 0000-0002-3611-2114

Google Scholar

ResearchGate

Elibrary

 

Воротнікова Ірина Павлівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

(e-mail: i.vorotnykova@kubg.edu.ua

ORCID iD 0000-0003-1211-8885

Google Scholar

ResearchGate

Publons

Scopus

 

Гладкова Валентина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри управління Київського університету імені Бориса Грінченка, академік Української Академії Акмеології

(e-mail: v.hladkova@kubg.edu.ua)

ORCID iD 0000-0003-4362-2195

Google Scholar

ResearchGate

 

Жильцов Олексій Борисович – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-методичної та навчальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, член-кореспондент Української Академії Акмеології

(e-mail: o.zhyltsov@kubg.edu.ua)

ORCID iD  0000-0002-7253-5990

Elibrary

 

Котенко Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, член-кореспондент Української Академії Акмеології

(e-mail:o.kotenko@kubg.edu.ua)

ORCID iD 0000-0001-8967-8130

Google Scholar

Publons

Elibrary

 

Купрій Тетяна Георгіївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка

(e-mail: t.kuprii@kubg.edu.ua)

ORCID iD 0000-0002-7305-5411

Google Scholar

ResearchGate

Publons

Elibrary

 

Ліннік Олена Олегівна – доктор педагогічних наук, доцент,

державний експерт експертної групи з питань освітнього процесу директорату шкільної освіти Мністерства освіти і науки України

 (e-mail: linnyk@mon.gov.ua )

ORCID ID 0000-0001-5761-2153

Google Scholar

 

Лях Тетяна Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка

(e-mail:  t.liakh@kubg.edu.ua)

ORCID iD 0000-0002-8807-0497

Google Scholar

ResearchGate

Elibrary

 

Паламар Світлана Павлівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

(e-mail: s.palamar@kubg.edu.ua)

ORCID iD 0000-0001-6123-241X

Google Scholar

ResearchGate

Elibrary

 

Пападопулос Ісаак М. – PhD (Applied Linguistics and Language Teaching), викладач факультету освіти гуманітарних та соціальних наук Європейського університету Кіпру (Республіка Кіпр)

(e-mail: isaak_calling@hotmail.com)

ORCID iD 0000-0002-3262-0314

Google Scholar

ResearchGate

Publons

Elibrary

 

Проценко Олена Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка

(e-mail: o.protsenko@kubg.edu.ua)

ORCID ID 0000-0001-5046-854Х

Google Scholar

ResearchGate

 

Рибалко Людмила Сергіївна − доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, віце-президент Української Академії Акмеології, академік Української Академії Акмеології

(e-mail: akme15@ukr.net)

ORCID iD 0000-0002-2294-5270

 

Сергєєнкова Оксана Павлівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка

(e-mail: o.serhieienkova@kubg.edu.ua)

ORCID ID 0000-0003-4252-2352

Google Scholar

ResearchGate

Elibrary

 

Теодоту Євгенія – PhD (Education), старший викладач факультету дошкільної освіти Школи освіти громади імені Дж. Касса Університету Східного Лондону (Велика Британія)

ORCID iD 0000-0003-4133-8609

Google Scholar

ResearchGate

Publons

Scopus

 

Фруктова Яна Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри журналістики та нових медіа Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, вчений секретарУкраїнської Академії Акмеології

(e-mail: y.fruktova@kubg.edu.ua)

ORCID ID  0000-0003-4037-9652

Google Scholar

ResearchGate

 

Хархула Ярослав – PhD (доктор з гуманітарних наук у галузі соціології), Інститут педагогічних наук, Єзуїтський університет Ігнатіанум у Кракові (Республіка Польща)

ORCID iD 0000-0002-8470-7374

 

Яблонський Аркадій – доктор габілітований із гуманітарних наук у галузі соціології, Інститут соціології, Люблінський католицький університет (Республіка Польща).

ORCID iD 0000-0001-8081-2217

 

Яценко Тамара Семенівна − доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, професор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

(e-mail: yacenkots@gmail.com)

ORCID iD 0000-0002-1996-66IX

Google Scholar