Редакційний штат

Редакційна політика

(склад редакційної колегії затверджено на засіданні Вченої ради від 27 грудня 2023 року, протоколом № 11)

 

Головний редактор

Осадчий Вячеслав Володимирович – доктор педагогічних наук, професор, декан Факультету економіки та управління Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

v.osadchyi@kubg.edu.ua

https://orcid.org/0000-0001-5659-4774

Google Scholar

ResearchGate

 

Склад редколегії:

Алексєєнко-Лемовська Людмила Владиславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, тимчасово виконуюча обов'язки начальника управління Державної служби якості освіти України у Київській області

al-lem17@ukr.net

https://orcid.org/0000-0001-5391-0719

Google Scholar

 

Бодненко Дмитро Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук і математики Факультеут інформаційних технологій та математики Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

d.bodnenko@kubg.edu.ua

https://orcid.org/0000-0001-9303-6587 

Author ID (Scopus) 56529670200

Researcher ID (WoS) U-2752-2018

Google Scholar

ResearchGate

 

Буйницька Оксана Петрівна заступник головного редактора, доктор педагогічних наук, професор, завідувач НДЛ інформатизації освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

o.buinytska@kubg.edu.ua

https://orcid.org/0000-0002-3611-2114

Author ID (Scopus) 57194522553

Researcher ID (WoS)O-1538-2016

Google Scholar

ResearchGate

Elibrary

 

Воротникова Ірина Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри  природничо-математичної освіти і технологій ІПО Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

i.vorotnykova@kubg.edu.ua

https://orcid.org/0000-0003-1211-8885

Author ID (Scopus) 57194525101

Researcher ID (WoS) K-4386-2016

Google Scholar

ResearchGate

Publons

 

Валько Наталія Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії факультету комп’ютерних наук, фізики та математики Херсонського державного університету

valko@ksu.ks.ua

https://orcid.org/0000-0003-0720-3217

Author ID (Scopus) 56289839100

Researcher ID (WoS) L-6503-2018

Google Scholar

 

Горбатюк Роман Михайлович  – кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, професор кафедри машинознавства та транспорту Тернопільського педагогічного університету  імені Володимира Гнатюка, академік академії соціального управління (АСУ)

gorbaroman@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-1497-1866

Author ID (Scopus) 57208778362

Researcher ID (WoS) 1863410

Google Scholar

 

Гладкова Валентина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри менеджменту освіти та права Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти», академік Української Академії Акмеології

walentina-hladkova@ukr.net

https://orcid.org/0000-0003-4362-2195

Google Scholar

ResearchGate

 

Жильцов Олексій Борисович – кандидат педагогічних наук, професор, проректор науково-педагогічної та навчальної роботи Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, член-кореспондент Української Академії Акмеології

o.zhyltsov@kubg.edu.ua

https://orcid.org/0000-0002-7253-5990

Author ID (Scopus) 57218571180

Researcher ID (WoS) GLC-7062-2022

ResearchGate

Google Scholar

Elibrary

 

Котенко Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан Факультету педагогічної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, член-кореспондент Української Академії Акмеології

o.kotenko@kubg.edu.ua

https://orcid.org/0000-0001-8967-8130

Author ID (Scopus) 57208214565

Researcher ID (WoS) W-4324-2018

Google Scholar

Publons

Elibrary

 

Крашеніннік Ірина Володимирівна – доктор філософії, завідувач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

iryna.krasheninnik@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-6689-3209

Author ID (Scopus) 57214946242

Researcher ID (WoS) G-5576-2017

ResearchGate 

Google Scholar

Publons

 

Купрій Тетяна Георгіївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії Факультету суспільно-гуманітарних наук Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

t.kuprii@kubg.edu.ua

https://orcid.org/0000-0002-7305-5411

Google Scholar

ResearchGate

Publons

Elibrary

 

Лопатенко Георгій Олегович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Київського столичного університету імені Бориса Грінченка 

h.lopatenko@kubg.edu.ua

https://orcid.org/0000-0001-9223-248X

Google Scholar

Author ID (Scopus) 57202821518

Researcher ID (WoS) H-1409-2016

ResearchGate 

Elibrary

 

Лях Тетяна Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

t.liakh@kubg.edu.ua

https://orcid.org/0000-0002-8807-0497

Google Scholar

ResearchGate

Elibrary

 

Паламар Світлана Павлівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри початкової освіти Факультету педагогічної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

s.palamar@kubg.edu.ua

https://orcid.org/0000-0001-6123-241X

Author ID (Scopus) 57201058070

Google Scholar

ResearchGate

Elibrary

 

Пападопулос Ісаак М. – PhD (Applied Linguistics and Language Teaching), викладач факультету освіти гуманітарних та соціальних наук Європейського університету Кіпру (Республіка Кіпр)

isaak_calling@hotmail.com

https://orcid.org/0000-0002-3262-0314

Google Scholar

ResearchGate

Publons

Elibrary

 

Прокоф'єв Євген Геннадійович кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри психології і педагогіки Нацонального університету фізичного виховання і спорту України

e.prokofiev@bigmir.net

https://orcid.org/0000-0001-6524-1663

 

Рибалко Людмила Сергіївна − професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, віце-президент Української Академії Акмеології, академік Української Академії Акмеології

akme15@ukr.net

https://orcid.org/0000-0003-1262-8551

 

Симоненко Світлана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

svitlana.symonenko@tsatu.edu.ua

https://orcid.org/0000-0003-0599-3999

Google Scholar

Author ID (Scopus) 57211998158

Researcher ID (WoS) N-2838-2015

 

Теодоту Євгенія – PhD (Education), старший викладач факультету дошкільної освіти Школи освіти громади імені Дж. Касса Університету Східного Лондону (Велика Британія)

e.theodotou@uel.ac.uk

https://orcid.org/0000-0003-4133-8609

Google Scholar

ResearchGate

Publons

Author ID (Scopus) 57023906000

Researcher ID (WoS) GFI-3063-2022

 

Фруктова Яна Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри журналістики та нових медіа Факультету журналістики Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, вчений секретар Української Академії Акмеології

 y.fruktova@kubg.edu.ua

https://orcid.org/0000-0002-8600-5309

Google Scholar

ResearchGate

 

Хархула Ярослав – PhD (доктор з гуманітарних наук у галузі соціології), Інститут педагогічних наук, Єзуїтський університет Ігнатіанум у Кракові (Республіка Польща)

 jaroslaw.charchula@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-8470-7374

Google Scholar

 

Хоружа Людмила Леонідівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри освітології та психолого-педагогічних наук Факультету педагогічної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

 l.khoruzha@kubg.edu.ua

 https://orcid.org/0000-0003-4405-4847

Researcher ID ADA-5752-2022

Google Scholar

Яблонський Аркадій – доктор габілітований із гуманітарних наук у галузі соціології, Інститут соціології, Люблінський католицький університет (Республіка Польща).

jarski@kul.pl

https://orcid.org/0000-0001-8081-2217

Google Scholar

 

Яценко Тамара Семенівна − доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, професор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

yacenkots@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-1996-661X

Google Scholar