МОБІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ДОДАТКИ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.361

Ключові слова:

мобільне навчання, мобільні навчальні додатки, мобільні технології, освітній процес

Анотація

В статті визначається роль мобільних навчальних додатків в навчальному процесі. Дається характеристика поняттю «мобільна освіта». Проаналізовано досвід з вивчення мобільної освіти. Представлені переваги та недоліки портативних пристроїв. Виділені технічні та соціальні проблеми використання гаджетів. Описані способи реалізації мобільного навчання. Пропонуються до огляду вимоги для мобільних навчальних додатків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Горбатюк Р. М. Мобільне навчання як нова технологія вищої освіти [Электронный ресурс] / Р. М. Горбатюк, Ю. Й. Тулашвілі. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. – №27 - С. 31-34. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_27_10

Дендев Б. Информационные и коммуникационные технологии в образовании / под ред.: Б. Дендева. – М.: ИИТО ЮНЕСКО, 2013. – 320 с.

Мобильное обучение. Обучение на мобильных устройствах: прошлое, настоящее и будущее [Электронный ресурс] — URL: http://apptractor.ru/mLearning/

Рекомендации по политике в области мобильного обучения [Электронный ресурс] — URL: http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214738.pdf

Aarsland Trond “Utvikling av læringsmiljø for nettbasert undervisning ved hjelp av IKT”, Master thesis IDI, NTNU

Mobiledu and Widsets for China. [Электронный ресурс] — URL: http://mobiled.uiah.fi/?p=67

References

Horbatyuk, R. M. (n.d.). Mobilʹne navchannya yak nova tekhnolohiya vyshchoyi osvity [Mobile learning as a new technology of higher education]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_27_10 (ukr).

Dendev, B. (2013). Informatsyonnye y kommunykatsyonnye tekhnolohyy v obrazovanyy [Information and communication technologies in education]. IITE UNESCO. (rus).

Mobylʹnoe obuchenye. Obuchenye na mobylʹnykh ustroystvakh: proshloe, nastoyashchee y budushchee [Mobile learning. Learning on mobile devices: the past, present and future ]. (n.d.). Retrieved from http://apptractor.ru/mLearning/ (rus).

Rekomendatsyy po polytyke v oblasty mobylʹnoho obuchenyya [4. Recommendations on policies for mobile learning]. UNESCO. Retrieved from http://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214738.pdf (rus).

Aarsland Trond "Utvikling av læringsmiljø for nettbasert undervisning ved hjelp av ICT", Master thesis IDI, NTNU

Mobile and Widsets for China. (n.d.). Retrieved from http://mobiled.uiah.fi/?p=67

Downloads


Переглядів анотації: 819

Опубліковано

2018-03-08

Як цитувати

[1]
«МОБІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ДОДАТКИ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ», OD, с. 353–362, Бер 2018.

Номер

Розділ

Інформатизація освіти