ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА У СПАДЩИНІ МЕРІ ЕЛЕН РІЧМОНД (1861-1928 рр.)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.57394

Ключові слова:

цінності, етика, професійна етика, соціальний працівник, клієнт

Анотація

У статті досліджуються ідеї професійної етики соціального працівника що описані у науковій спадщині Мері Елен Річмонд. В процесі аналізу було зясовано основні позиції у процесі взаємодії соціального працівника із клієнтами. При аналізі сформульовано висновок про те, що дотримання певних етичних правил у свою чергу впливає на якість і форму надання допомоги та кількість витраченого часу на вирішення проблеми клієнта. У статті вказані ті принципи які називає сама дослідниця, а також ті, які були знайдені в процесі дослідження її робіт. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

ГО «Клуб виховання традицією «Краплинка»: звіт про діяльність за квітень-серпень 2015. – [Електроний ресурс] – Режим доступу (на 11.01.2018): https://www.slideshare.net/olenanizalova/2015-53977664

Грошові виплати по безробіттю 2018: умови отримання і розмір допомоги // Юридический портал Украины. Бесплатная правовая помощь и консультация юриста онлайн. – [Електроний ресурс] – http://www.lawportal.com.ua/groshovi-viplati-po-bezrobittju.html

Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи (соціальних працівників і соціальних педагогів) України – [Електроний ресурс] – Режим доступу (на 12.01.2018): https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc= s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpwqSpp-3YAhUBYVAKHQ2xB2MQFghQMAc&url=http%3A%2F%2Fw1.c1.rada.gov.ua%2Fpls%2Fzweb2%2Fwebproc34%3Fid%3D%26pf3511%3D45780%26pf35401%3D250821&usg=AOvVaw0lDyr5as84Mb66dgFFxtrR

Професійна етика – [Електроний ресурс] – Режим доступу (на 10.01.2018): https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

Терапія для дітей ВПО – через навчання та розваги // Сайт «Громадський простір» – [Електроний ресурс] – Режим доступу (на 11.01.2018): https://www.prostir.ua/?focus=pryjmayuchy-chy-nadayuchy-dopomohu-pryjmajesh-inshyh-lyudej

Agnew Elizabeth N. From Charity to Social Work: Mary E. Richmond and the Creation of an American Profession. – USA: University of Illinois, 2004. – 288 p.

A study of nine hundred and eighty five widows. Known to certain charity organization societies in 1910 / By Mary E. Richmond. – New York City: Charity Organization Dept of the Russell Sage Foundation, 1913. – 83 p.

Friendly Visiting among the Poor. A Handbook for Charity Workers / By Mary E. Richmond. – New York: The MacMillan Company London: MacMillan & Co., Ltd. 1907/ All rights reserved/ Copyright, 1899, by The MacMillan Company. Set up and electrotyped January, 1899. – 219 p.

The Generalist-Specialist Debate in Social Work. / By Leslie Leighninger // Social Service Review 54, no. 1 (Mar., 1980): 1-12. – Available at: http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/643800 (application date: 12.01.2018). – Screen name.

What is social case work? An introductory description / By Mary E. Richmond. – New York: Russell Sage Foundation – 1922. – 268 p.

References

HO «Klub vykhovannya tradytsiyeyu «Kraplynka»: zvit pro diyal'nist' za kviten'-serpen' 2015. – Retrieved from : https://www.slideshare.net/olenanizalova/2015-53977664 (of 11.01.2018)

Hroshovi vyplaty po bezrobittyu 2018: umovy otrymannya i rozmir dopomohy // Yurydycheskyy portal Ukraynы. Besplatnaya pravovaya pomoshch' y konsul'tatsyya yurysta onlayn. – Retrieved from : http://www.lawportal.com.ua/groshovi-viplati-po-bezrobittju.html (of 11.01.2018)

Etychnyy kodeks spetsialistiv iz sotsial'noyi roboty (sotsial'nykh pratsivnykiv i sotsial'nykh pedahohiv) Ukrayiny – Retrieved from : https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc= s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpwqSpp-3YAhUBYVAKHQ2xB2MQFghQMAc&url=http%3A%2F%2Fw1.c1.rada.gov.ua%2Fpls%2Fzweb2%2Fwebproc34%3Fid%3D%26pf3511%3D45780%26pf35401%3D250821&usg=AOvVaw0lDyr5as84Mb66dgFFxtrR (of 12.01.2018)

Profesiyna etyka – Retrieved from : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 (of 10.01.2018)

Terapiya dlya ditey VPO – cherez navchannya ta rozvahy // Sayt «Hromads'kyy prostir» – Retrieved from : (of 11.01.2018): https://www.prostir.ua/?focus=pryjmayuchy-chy-nadayuchy-dopomohu-pryjmajesh-inshyh-lyudej

Agnew Elizabeth N. From Charity to Social Work: Mary E. Richmond and the Creation of an American Profession. – USA: University of Illinois, 2004. – 288 p.

A study of nine hundred and eighty five widows. Known to certain charity organization societies in 1910 / By Mary E. Richmond. – New York City: Charity Organization Dept of the Russell Sage Foundation, 1913. – 83 p.

Friendly Visiting among the Poor. A Handbook for Charity Workers / By Mary E. Richmond. – New York: The MacMillan Company London: MacMillan & Co., Ltd. 1907/ All rights reserved/ Copyright, 1899, by The MacMillan Company. Set up and electrotyped January, 1899. – 219 p.

The Generalist-Specialist Debate in Social Work. / By Leslie Leighninger // Social Service Review 54, no. 1 (Mar., 1980): 1-12. – Available at: http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/643800 (application date: 12.01.2018). – Screen name.

What is social case work? An introductory description / By Mary E. Richmond. – New York: Russell Sage Foundation – 1922. – 268 p.

Downloads


Переглядів анотації: 584

Опубліковано

2018-03-08

Як цитувати

[1]
«ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА У СПАДЩИНІ МЕРІ ЕЛЕН РІЧМОНД (1861-1928 рр.)», OD, с. 51–60, Бер 2018.

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти