ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ-КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ YOUTUBE ЯК ІНТЕРАКТИВНА ФОРМА НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Oksana Khomik
  • Oksana Kovalchuk

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.5123

Ключові слова:

викладачі, інтерактивні методи, практичне заняття-конференція, фахівці, YouTube

Анотація

У статті розглянуто систему поглядів на проблему використання інтерактивних методів навчання у вищих закладах освіти. Розкрито зміст поняття «інтерактивні методи навчання», під якими розуміється взаємопов’язана спільна діяльність студентів і викладача, за якої всі учасники освітнього процесу взаємодіють один з одним, обмінюються інформацією, спільно вирішують проблеми, моделюють ситуації, занурюються в атмосферу співпраці зі спільного вирішення проблем. Доведено, що використання інтерактивних методів під час викладання навчальних дисциплін у вищій школі позитивно впливає на процес навчання та підвищує у студентів мотивацію до роботи. Охарактеризовано значення практичних занять як форми організації навчального взаємодії між викладачем та студентами. Визначено роль викладача та студентів під час проведення практичних занять-конференцій. Описано процедуру проведення інтерактивного практичного заняття-конференції з використанням YouTube, яка розширює можливості традиційного навчання, удосконалює методику викладання дисциплін в нових умовах. Доведено, що проведення практичних занять у формі конференції з використанням YouTube забезпечує розкриття змісту теми на конкретних професійних прикладах, які сприяють формуванню у студентів творчого підходу, залучають їх до колективної пізнавальної діяльності, дискусій тощо. Наведені приклади відеоматеріалів, зібраних з YouTube для проведення практичного заняття-конференції на тему «Мовний етикет» з навчальної дисципліни «Менеджмент». Представлені результати анкетування викладачів вищих навчальних закладів щодо проведення ними інтерактивних практичних занять-конференцій з використанням YouTube, які засвідчили про те, що практичні заняття у наведеній формі є малопоширеними у вищих закладах освіти, але є цікавими для викладачів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

References:

Istomyna, V. (2013). Vliyaniye aktivnykh form obucheniya na vospitaniye professyonalno znachymykh kachestv lychnosty budushchikh bakalavrov professionalnoho obucheniya v vuze [The influence of active educational forms on the education of professionally significant personal qualities of future bachelors of vocational training in the university]. Vestnik ChHAA, 63, 172-181.(rus)

Koval, T.I. (2011). Interaktyvni tekhnolohii navchannia inozemnykh mov u vyshchykh zakladakh osvity [Interactive technologies for teaching foreign languages in higher education institutions]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannya: elektrone naukove fakhove vydannya “Instytut informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia NAPN Ukrainy”, Kyiv, 6 (26)

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/546/451 (ukr)

Kurysheva, I. (2010). Interaktyvnye metody obucheniia kak faktor samorealizatsii starsheklassnykov v uchebnoi deyatelnosty pri izuchenii estestvennonauchnykh dystsyplin [Interactive methods of teaching as a factor in the self-realization of high school students in learning activity in the study of natural science disciplines]. Avtoreferat dys. ... kandydata pedahohycheskykh nauk: 13.00.01, Nyzhnyi Novhorod, 20.(rus)

Lukianenko, V.V. (2014). Dosvid uprovadzhennya dystantsiinoho navchannia dlia orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv z anhliiskoi movy [Introducing distance learning experience for organizing students’ independent work in English]. Pedahohichnyi protses: teoriya i praktyka. 2, 70-75. http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2014_2_17 (ukr)

Sysoieva, S. O. (2011). Interaktyvne navchannya doroslykh u systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Interactive adult education in the postgraduate pedagogical education system]. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu “Kyievo-Mohylianska akademiia”. Ser. : Pedahohika. 158 (146), 5-10. (ukr)

Siroshtan, O. (2012). Interaktyvni metody navchannia v protsesi profesiinoi pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv [Interactive teaching methods in the process of training future social workers]. Sotsialna pedahohika: teoriia ta praktyka. 1, 85-90.(ukr)

Література:

Истомина В. В. Влияние активных форм обучения на воспитание профессионально значимых качеств личности будущих бакалавров профессионального обучения в вузе. Вестник ЧГАА. 2013. Т. 63. С. 172–181.

Коваль Т. І. Інтерактивні технології навчання іноземних мов у вищих закладах освіти. Інформаційні технології і засоби навчання: електрон. наук. фах. вид. 2011. – № 6 (26). – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/546/451.

Курышева И. В. Интерактивные методы обучения как фактор самореализации старшеклассников в учебной деятельности при изучении естественнонаучных дисциплин : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 «Общая педагогіка история педагогики и образования». Нижний Новгород, 2010. 20 с.

Лук'яненко В.В. Досвід упровадження дистанційного навчання для організації самостійної роботи студентів з англійської мови. Педагогічний процес:теорія і практика. 2014. Вип. 2. С. 70-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2014_2_17.

Сисоєва С. О. Інтерактивне навчання дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”]. Сер. : Педагогіка. 2011. Т. 158. Вип. 146. С. 5–10.

Сіроштан О. В. Інтерактивні методи навчання в процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. Соціальна педагогіка: теорія та практика. 2012. № 1. С. 85-90.

Downloads


Переглядів анотації: 660

Опубліковано

2018-03-08

Як цитувати

[1]
O. Khomik і O. Kovalchuk, «ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ-КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ YOUTUBE ЯК ІНТЕРАКТИВНА ФОРМА НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ», OD, с. 312–324, Бер 2018.

Номер

Розділ

Інформатизація освіти