2018

№ 1-2 (20-21)

DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2

Рекомендовано Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка
(протокол № 2 від 22.02.2018)

Зміст

Філософія та історія освіти

УКРАЇНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ДОБУ ЕКСПОНЕНТНОГО РОЗВИТКУ PDF
Victor Ogneviuk 1-25
НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІКИ У ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ: ПОГЛЯДИ ПЕДАГОГІВ І РЕЛІГІЙНИХ ДІЯЧІВ (1867-1884 рр.) PDF
Tetiana Tverdokhlib 26-37
ЯКИМ ЯРЕМА: ТИПОЛОГІЯ УЧИТЕЛЯ НА ЗЛАМІ ТИПІВ ПЕДАГОГІКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Ruslan Zveryuk 38-50
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА У СПАДЩИНІ МЕРІ ЕЛЕН РІЧМОНД (1861-1928 рр.) PDF
Liudmyla Petrukhan-Shcherbakova 51-60

Тенденції розвитку сучасної освіти

ІДЕЯ СУБ'ЄКТИВНОСТІ І ДІАЛОГУ В ОСВІТІ ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ PDF (English)
Urszula Klajmon-Lech 61-76
ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ PDF
Natalia Kipichenko, Alevtina Gurskaya 77-86
СТАЖУВАННЯ ЯК ФОРМА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ PDF
Valentina Hladkova 87-99
ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ ГЕОМЕТРІЇ PDF
Vladimir Proshkin, Maria Astafieva, Svetlana Radchenko 100-115
ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З ОСОБАМИ, ЩО МАЮТЬ ОСОБЛИВІ ОСВІТНІ ПОТРЕБИ PDF
Hanna Skachkova 116-128
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ-КОНСТРУКТОРІВ PDF
Anton Semenyuk 129-140
НОВІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ КОМПЕТЕНТНОГО ЛІКАРЯ PDF
Elena Tkachuk, Yaroslava Kulbashna, Valeriia Zakharova 141-157
СУЧАСНІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО МЕДИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Alexandra Boychuk 158-170
НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ ПТНЗ PDF
Tetyana Zhuravel, Yuliya Rogozna 171-187
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Natalia Hrytsak 188-199

Компаративістика у сфері освіти

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНА СОЦІАЛЬНА РОЛЬ КОММ’ЮНІТІ (ГРОМАДСЬКИХ КОЛЕДЖІВ) США PDF
Mariia Bratko 200-218
АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ФРАНЦІЇ PDF
Nina Batechko, Alla Durdas 219-232

Соціологія та культурологія освіти

МЕДІА-ПОП-КУЛЬТУРА В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДІ PDF (English)
Gabriela Piechaczek-Ogierman 233-245
МИСТЕЦЬКІ ПАРАДИГМИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Nadiуa Voronova 246-254
ХУДОЖНІЙ СМАК ЯК НАУКОВА ДЕФІНІЦІЯ: ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Julia Merezhko, Svetlana Rumyantseva 255-266

Компетентнісний підхід в освіті

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ОРІЄНТИР МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ PDF
Svetlana Palamar 267-278
ДЕЯКІ КАТЕГОРІЇ ДИДАКТИКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Viktoriia Mohilevska 279-290
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ РЕФОРМ PDF
Olga Khoma, Oksana Liba 291-302
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Oksana Koshil 303-311

Інформатизація освіти

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ-КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ YOUTUBE ЯК ІНТЕРАКТИВНА ФОРМА НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ PDF (English)
Oksana Khomik, Oksana Kovalchuk 312-324
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІНАНСИСТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМЕТРИКА» PDF
Oksana Hlushak, Dmitry Bodnenko, Svetlana Semenyaka 325-340
СУЧАСНИЙ СТАН КОМПЮТЕРИЗАЦІЇ ОСВІТИ PDF
Yevhen Vetchanin 341-352
МОБІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ДОДАТКИ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ PDF
Vladislav Belous 353-362

Забезпечення якості освіти: досвід ЄС

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА СТРУКТУРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ PDF (English)
Natalia Mospan 363-373