№ 1-2(24-25) (2019)

Рекомендовано Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка
(протокол №  2  від 28 лютого 2019 року)

Зміст

Філософія та історія освіти

ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНСОЛІДУЮЧИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА PDF
Olexandr Horban, Tetyana Kuprii, Liudmyla Ovsiankina 1-21
ПСИХОГРАФІЧНІ ЛИСТКИ ТА КАРТИ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ УЧНЯ У ШКОЛАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У 1920-1930-Х РОКАХ PDF
Oleksandr Mikhno 22-37
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФРАНЦУЗЬКОГО ПЕДАГОГА ХХ СТОЛІТТЯ АЛЕНА PDF
Mariia Martianova 38-46
ОПІКА ДІТЕЙ ЯК НАПРЯМ ЇХ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ (ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF
Svitlana Luparenko 47-59

Дошкільна та початкова освіта

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Vira Prokhorchuk 60-71
НОВА СТРАТЕГІЯ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРА СИСТЕМ ЯКОСТІ В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ PDF
Hennadiy Bondarenko, Natalia Kipichenko 72-82

Тенденції розвитку сучасної освіти

CУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF
Oksana Bulvinska 83-103
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МЕТОДОМ ІННОВАЦІЙНИХ ДИКТАНТІВ PDF
Natalia Baranenkova, Natalia Lashuk 104-114
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ МОТИВАЦІЇ ВИВЧЕННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ЧЕРЕЗ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ PDF
Tatiana Biriukova, Tatiana Sukach 115-127
МОБІЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК ШЛЯХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Nadiia Diachok 128-140
ПРОФЕСІЙНІ РОЛІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF
Svitlana Gvozdii, Olga Ustianska 141-160
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ПРАВОЗНАВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Olga Chizhikova 161-175
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ PDF (English)
Nataliia Pavlyshyna, Oksana Kovalchuk 176-188
МОДЕЛЬ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Olga Burko 189-201
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОБ’ЄКТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МЕНЕДЖЕРА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ PDF
Alla Lukianets 202-214

Компаративістика у сфері освіти

ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ШВЕЦІЇ НА РУБЕЖІ ХХ – ХХІ СТОЛІТЬ PDF
Natalia Kosharna 215-228
ОСВІТНЯ МОДЕЛЬ У ШВЕЦІЇ: ДЕМОКРАТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ОСОБИСТІСНА ОРІЄНТАЦІЯ PDF
Olga Nezhyva 229-241
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В УКРАЇНІ ТА ФЛАНДРІЇ (БЕЛЬГІЯ) PDF
Tetiana Holovatenko 242-258

Мистецька освіта

МЕТОДИЧНИЙ ДИСКУРС ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Svitlana Svitailo 259-271
МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ» PDF
Larisa Teriaieva 272-285
ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОГО ФОРТЕПІАННОГО МИСТЕЦТВА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ PDF
Alla Mihalyuk 286-296

Лідерство та управління освітою

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ PDF
Alla Panchenko, Nataliia Kravchuk 297-309
МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ У ЗАЛУЧЕННІ ДО ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИФАХІВЦІВ PDF
Olena Tymchyk 310-320

Акмеологічні студії

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ШКОЛИ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ: ВІД ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ДО ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ (ПОШУКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ) PDF
Olga Soldatenko 321-335
ВІДПОВІДАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА ПОВЕДІНКА ФАХІВЦЯ СОЦІОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ: АКМЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ PDF
Valentyna Hladkova 336-343
АКМЕОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ
Olena Protsenko 344-355