НОВА СТРАТЕГІЯ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРА СИСТЕМ ЯКОСТІ В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ

Автор(и)

  • Hennadiy Bondarenko сandidate of Pedagogical Sciences, Head of Department of Elementary Education, Kiev Boris Grinchenko University
  • Natalia Kipichenko Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.7282

Ключові слова:

менеджер систем якості, нова стратегія, освітньо-професійна програма, підготовка, початкова освіта

Анотація

У статті здійснено спробу розкрити зміст поняття «освітня стратегія», феномен «нова стратегія підготовки менеджера систем якості в початковій освіті», схарактеризувати зміст освітньо-професійної програми спеціальності 01300.01 «Початкова освіта» (освітня кваліфікація: магістр початкової освіти; професійна кваліфікація: менеджер систем якості в початковій освіті), яка розроблена робочою групою Київського університету імені Бориса Грінченка. Зокрема, в статті акцентується увага на цілі, змісті, формах, методах, педагогічних технологіях та інноваційних засобах підготовки фахівця, що ґрунтуються на дослідницькому, практико-орієнтованому та компетентнісному підходах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Закон України «Про освіту». Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 26.12.2018)

Огнев’юк В. О. Український університет у добу експонентного розвитку. Освітологічний дискурс. 2018. № 1–2 (20–21). С. 1–25.

Ректорат ініціює нову освітню стратегію Університету. Київський університет імені Бориса Грінченка. Офіційний сайт. URL: http://kubg.edu.ua/prouniversitet/vizytivka/ rektorat/zasidannia-rektoratu/4443-rektorat-initsiiuie-novu-osvitniu-stratehiiu-universytetu.html (дата звернення: 26.12.2018).

Сисоєва С. О., Огнев’юк В. О. Підготовка експертів у галузі освіти в Україні. Освітологія: українсько-польський щорічник. 2016. № 4. С. 56–64.

Термін «Освітня стратегія (стратегія розвитку освіти)». Законодавство України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/term/ru/19219?lang=uk (дата звернення: 26.12.2018).

References

Zakon Ukrayiny «Pro osvitu» [Law of Ukraine «On education»] (2017). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (ukr).

Ogneviuk, V. О. (2018). Ukrayinskyj universytet u dobu eksponentnogo rozvytku [Ukrainian University in the day of exponential development]. Osvitologichnyj dyskurs, № 1–2 (20–21), 1–25 (ukr).

Rektorat iniciyuye novu osvitnyu strategiyu Universytetu [The administration initiates a new educational strategy of the University]. Kiev Boris Grinchenko University. Official site. Retrieved from http://kubg.edu.ua/prouniversitet/vizytivka/ rektorat/zasidannia-rektoratu/4443-rektorat-initsiiuie-novu-osvitniu-stratehiiu-universytetu.html (ukr).

Ohneviuk, V. O., & Sysoieva, S. O. (2016). Pidgotovka ekspertiv u galuzi osvity v Ukrayini [Training of experts in the field of education in Ukraine]. Osvitolohiia: ukrayinsko-polskyj shhorichnyk, 4, 54–62 (ukr).

Termin «Osvitnya strategiya (strategiya rozvytku osvity)». [The term «Educational strategy (education development strategy)»]. Zakonodavstvo Ukrayiny. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/term/ru/19219?lang=uk (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 330

Опубліковано

2019-03-21

Як цитувати

[1]
H. Bondarenko і N. Kipichenko, «НОВА СТРАТЕГІЯ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРА СИСТЕМ ЯКОСТІ В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ», OD, вип. 1-2, с. 72–82, Бер 2019.

Номер

Розділ

Дошкільна та початкова освіта