МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Nataliia Pavlyshyna Private Higher Educational Establishment «Academy of Recreational Technologies and Law»
  • Oksana Kovalchuk Technical College of Lutsk National Technical University

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.176188

Ключові слова:

майбутні соціальні працівники, компоненти готовності до професійної діяльності, люди похилого віку, педагогічна модель, соціальне обслуговування

Анотація

У статті здійснено аналіз результатів педагогічного експерименту з впровадження моделі формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в установах соціального обслуговування людей похилого віку. Модель передбачала виділення таких її складових, як: концептуально-цільова, змістовно технологічна і рефлексивно-діагностична. Концептуально-цільова складова виконує функцію наукового обгрунтування поставленої проблеми. Змістовно технологічна складова відображає зміст, функції, форми організації навчання, методи, засоби, етапи навчального процесу і педагогічні умови формування готовності майбутніх фахівців соціальної роботи до професійної діяльності в установах соціального обслуговування людей похилого віку. Рефлексивно-діагностична складова включає в себе структурні компоненти, критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх фахівців соціальної роботи до професійної діяльності в установах соціального обслуговування людей похилого віку. Результатом впровадження моделі виступає готовність майбутніх фахівців соціальної роботи до професійної діяльності в установах соціального обслуговування людей похилого віку, структура якої визначається за допомогою виділення мотиваційного, когнітивного, операційного та особистісного компонентів. Критеріями сформованості цих компонентів є аксіологічний, пізнавальний, діяльнісний і рефлексивний критерії, кожен з яких має оптимальний, достатній і критичний рівні. Результати педагогічного експерименту свідчать про суттєві позитивні зміни рівнів сформованості готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в установах соціального обслуговування людей похилого віку у студентів експериментальної групи в порівнянні зі студентами контрольної групи. Зокрема в експериментальній групі кількість студентів з оптимальним рівнем сформованості готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в установах соціального обслуговування літніх людей збільшилася на 11,81%, а в контрольній групі - тільки на 6,08%.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Holubenko, T.O. (2013). Osoblyvosti protsesu formuvannia hotovnosti maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv do patronazhnoi roboty z liudmy pokhyloho viku [Features of the process of future social workers' formation to the patronage of the elderly ]. Molodyi vchenyi - Young scientist, 1(01), 77-81 (ukr)

Karpenko, O.H. (2007). Profesiina pidhotovka sotsialnykh pratsivnykiv v umovakh universytetskoi osvity: naukovo-metodychnyi ta orhanizatsiino-tekhnolohichnyi aspekt [The professional training of social workers in terms of university education: scientific and methodical, organizational and technological aspects]. Drohobych: Kolo (ukr)

Pavlyshyna, N.B. (2015). Analiz suchasnoho stanu zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv [Analysis of current state of information technologies usage of future social workers’ training]. Elektronne naukove fakhove vydannia «Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia» - Electronic scientific specialized edition «Information Technologies and Learning Tools», (Vols 46), 2, 64-70 (ukr)

Downloads


Переглядів анотації: 319

Опубліковано

2019-03-21

Як цитувати

[1]
N. Pavlyshyna і O. Kovalchuk, «МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ», OD, вип. 1-2, с. 176–188, Бер 2019.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти