ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В УКРАЇНІ ТА ФЛАНДРІЇ (БЕЛЬГІЯ)

Автор(и)

  • Tetiana Holovatenko Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.241258

Ключові слова:

вчитель початкової школи, іншомовна підготовка, компетентісно-орієнтоване навчання, міжпредметна інтеграція, мультилінгвальне середовище, мультилінгвальність, професійна підготовка

Анотація

В статті здійснений порівняльний аналіз програм підготовки майбутніх вчителів початкової школи до роботи у мультилінгвальному середовищі на прикладі Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen та Київського університету імені Бориса Грінченка; виділено та систематизовано спільні тенденції професійної підготовки на рівні змістовно-методичного забезпечення, а саме: тривалість загально-педагогічної підготовки, компетентнісно-орієнтоване навчання, інтерактивне навчання, індивідуалізація професійної траєкторії розвитку майбутнього вчителя, міжпредметна інтеграція на рівні освітньої програми, вивчення іноземних мов та методик їх навчання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Освітньо-професійна програма 013.00.01 "Початкова освіта". URL: http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/pi/po_bak_opys-2018.pdf (дата звернення: 19.12.2018)

Рашкевич Ю. Національні пріоритети у сфері вищої освіти. Міжнародний інформаційний тиждень програми Еразмус+ в Україні. Київ. 2018. С. 1-11. URL: http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/infodays/Erasmus%20priorities.pdf (дата звернення: 10.12.2018)

A New Framework Strategy for Multilingualism. Commission of the European Communities. European Legislation. 2005. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0596:FIN:EN:PDF (дата звернення: 10.12.2018)

Cenoz J., Genesee F. Beyond Bilingualism. Multilingualism and Multilingual Education. Clavedon: Multilingual Matters Ltd., 1998. 288 p.

Codex Hoger Onderwijs від 27/02/2014. Дата оновлення: 30.08.2018. URL: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650 (дата звернення: 10.12.2018)

Conclusions of the European Council Meeting. European Council. Barcelona, 2002. URL: https://www.scilt.org.uk/Portals/24/EuropeanCouncil_2002_Conclusions(Barcelona).pdf (дата звернення: 10.12.2018)

De Belgische Grondwet від 17/02/1994. Дата оновлення: 22/08/2012. URL: http://www.webcitation.org/6Hh0VWe9E (дата звернення: 10.12.2018)

Education and Training 2020: Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training (‘ET 2020’) від 28.05.2009. 2009/C 119/02. Official Journal of the European Union. 2009. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=EN (дата звернення: 10.12.2018)

Education at a Glance 2016: OECD Indicators. OECD. 2016. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2016/belgium_eag-2016-43-en#page1 (дата звернення: 10.12.2018)

Informatiefolder Instaptoets Lerarenopleiding. URL: http://www.vlaamsehogescholenraad.be/documenten/Publicaties/vlhora_folderINSTAP_18-19.pdf (дата звернення: 10.12.2018)

ISCED 2011. UNESCO. 2011. URL: http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced (дата звернення: 10.12.2018)

Key Data on Teaching Languages at School in Europe. Commission/EACEA/Eurydice. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. DOI:10.2797/839825

Lager Onderwijs en training. Taal Bouwstenen 1. URL: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=120291&b=5&c=1 (дата звернення: 18.12.2018)

Lager Ondewijs. URL: https://www.ap.be/opleiding/lager-onderwijs (дата звернення: 18.12.2018)

McKenzie Ph., Emery H., Santiago P., Sliwka A. Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. The Flemish Community of Belgium.OECD, 2004. URL: https://www.oecd.org/fr/belgique/32023762.pdf (дата звернення: 10.12.2018)

Onderwijs en training. Didactiek Frans als vreemde taal 2. URL: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=120267&b=5&c=1 (дата звернення: 18.12.2018)

Onderwijs en training. Let op, letters 2. URL: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=120272&b=5&c=1 (дата звернення: 18.12.2018)

Onderwijs en Training. Taal in zicht 3. URL: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=120300&b=5&c=1 (дата звернення: 18.12.2018)

References

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. (2018). Lager Onderwijs en training. Taal Bouwstenen 1. Retrieved from: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=120291&b=5&c=1 (nl)

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. (2018). Lager Ondewijs. Retrieved from: https://www.ap.be/opleiding/lager-onderwijs (nl)

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. (2018). Onderwijs en training. Didactiek Frans als vreemde taal 2. Retrieved from: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=120267&b=5&c=1 (nl)

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. (2018). Onderwijs en training. Let op, letters 2. Retrieved from: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=120272&b=5&c=1 (nl)

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. (2018). Onderwijs en Training. Taal in zicht 3. Retrieved from: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=120300&b=5&c=1 (nl)

Borys Grinchenko Kyiv University. (2018). Osvitno-profesiina prohrama 013.00.01 "Pochatkova osvita" [Educational and Professional programme 013.00.01 «Primary Education»]. Retrieved from: http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/pi/po_bak_opys-2018.pdf (ukr)

Cenoz, J., & Genesee, F. (1998). Beyond Bilingualism. Multilingualism and Multilingual Education. Clavedon: Multilingual Matters Ltd (eng)

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. (2005). A New Framework Strategy for Multilingualism. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0596:FIN:EN:PDF (eng)

Council of the European Union. (2009). Education and Training 2020. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=EN (eng)

De Belgische Grondwet. (1994). Retrieved from: http://www.webcitation.org/6Hh0VWe9E (nl)

European Commission/EACEA/Eurydice. (2017). Key Data on Teaching Languages at School in Europe (2017). Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi:10.2797/839825 (eng)

European Council (2002). Conclusions of the European Council Meeting, Barcelona. Retrieved from: https://www.scilt.org.uk/Portals/24/EuropeanCouncil_2002_Conclusions(Barcelona).pdf (eng)

Flemish Ministry of Education and Training. (n.d.). Codex Hoger Onderwijs. Retrieved from: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650 (nl)

McKenzie, Ph., Emery, H., Santiago, P., Sliwka, A. (2004). Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. The Flemish Community of Belgium . Retrieved from: https://www.oecd.org/fr/belgique/32023762.pdf (eng)

OECD. (2016). Education at a Glance 2016: OECD Indicators. Retrieved from: https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2016/belgium_eag-2016-43-en#page1 (eng)

UNESCO. (2011). ISCED 2011. Retrieved from: http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced (eng)

Vlaamse Hogescholenraad. (n.d.). Informatiefolder Instaptoets Lerarenopleiding. Retrieved from: http://www.vlaamsehogescholenraad.be/documenten/Publicaties/vlhora_folderINSTAP_18-19.pdf (nl)

Rashkevych, Yu. (2018). Mizhnarodnyi informatsiinyi tyzhden prohramy Erazmus+ v Ukraini. Natsionalni priorytety u sferi vyshchoi osvity [International Informational Week of Erasmus+ Programme. National priorities in higher education], (p. 1-11). Kyiv. Retrieved from: http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/infodays/Erasmus%20priorities.pdf (ukr)

Downloads


Переглядів анотації: 368

Опубліковано

2019-03-21

Як цитувати

[1]
T. Holovatenko, «ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В УКРАЇНІ ТА ФЛАНДРІЇ (БЕЛЬГІЯ)», OD, вип. 1-2, с. 242–258, Бер 2019.

Номер

Розділ

Компаративістика у сфері освіти