ВІДПОВІДАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА ПОВЕДІНКА ФАХІВЦЯ СОЦІОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ: АКМЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Valentyna Hladkova Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.336343

Ключові слова:

духовність, духовно-моральні цінності, освітнє середовище, процес формування духовно-моральних цінностей, цінність

Анотація

У статті розкриті акмеологічні аспекти відповідальної поведінка фахівця соціономічного профілю.

Професіоналізм фахівця соціономічного профілю полягає у високому рівні розвитку професійної компетентності, індивідуальних якостей та властивостей особистості. Професійна відповідальність є акмеологічною інваріантою фахівця системи «людина-людина». У статті надана характеристика типів професійно-особистісного розвитку: альтерцентрованого, конвенційного, домінантного та дослідницького (когнітоцентрованого). Проаналізовано професійну етику як систему моральних вимог до професійної діяльності людини. Категоріями професійної етики є: професійний обов’язок, професійна відповідальність, професійна совість, професійна честь, професійна гідність та ін.

Дуже важливим фактором успішної реалізації професійної діяльності фахівця соціономічного профілю є його відповідальна професійна поведінка, в процесі формування якої значної ваги набувають такі чинники, як радість – похмурість, песимізм – оптимізм, ейфорія – мудрість.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

ENGLISH TEACHING PROFESSIONAL. Issue Three. London. April 1997. P. 16.

Акмеология: учебник. Под общ. ред. А.А. Деркача. М.: Изд-во РАГС. 2006. 424 с.

Гладкова В.М., Тихоміров С.О. Формування відповідальної професійної поведінки майбутнього фахівця. Вісник Технологічного університету Поділля. № 1’99. С. 140-144.

References

ENGLISH TEACHING PROFESSIONAL. Issue Three. London. April 1997. P. 16.

Akmeologiya: uchebnik. Pod. obshh. red. A.A. Derkacha. M.: Izd-vo RAGS. 2006. 424 s.

Hhladkova V.M., Tykhomirov S.O. Formuvannja vidpovidaljnoji profesijnoji povedinky majbutnjogho fakhivcja. Visnyk Tekhnologhichnogho universytetu Podillja. # 1'99. S. 140-144.

Downloads


Переглядів анотації: 272

Опубліковано

2019-03-21

Як цитувати

[1]
V. Hladkova, «ВІДПОВІДАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА ПОВЕДІНКА ФАХІВЦЯ СОЦІОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ: АКМЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ», OD, вип. 1-2, с. 336–343, Бер 2019.

Номер

Розділ

Акмеологічні студії