2017: № 3-4 (18-19)

Рекомендовано Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка
(протокол № 11 від 23.11.2017)
Опубліковано: 2017-12-14

Філософія та історія освіти

Тенденції розвитку сучасної освіти