2017: № 3-4 (18-19)

Рекомендовано Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка
(протокол № 11 від 23.11.2017)
Published: 2017-12-14

Philosophy and History of Education

Trends in the Development of Modern Education