СТАНДАРТИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ РАДИ ЄВРОПИ ЯК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПІДГРУНТЯ РОЗВИТКУ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ В ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ

Автор(и)

  • Svitlana Hryshak Херсонський державний університет

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.2698

Ключові слова:

гендерна освіта, нормативно-правові документи Ради Європи, пострадянські країни, стандарти гендерної рівності

Анотація

У статті розглянуто документи Ради Європи, які, слугуючи стандартом для національних держав у напрямку впровадження принципів гендерної рівності в освітній сфері, виступають нормативно-правовим підґрунтям розвитку гендерної освіти на пострадянському просторі. Аналіз резолюцій і рекомендацій керівних органів РЄ, декларацій і конвенцій, прийнятих за підсумками конференцій, та програмно-стратегічних документів Ради Європи дозволив виявити конкретні сектори та необхідні заходи задля інкорпорування стандартів гендерної рівності у пострадянських країнах задля розвитку гендерної освіти: освітня політика та нормативно-правова база навчальних закладів освіти, у тому числі вищих; навчальні матеріали, методи та практики викладання; виховна і профорієнтаційна робота; дослідження з гендерних проблем; моніторинг врахування гендерної перспективи в системі освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Svitlana Hryshak, Херсонський державний університет

докторант кафедри педагогіки, психології та освітнього менеджменту ХДУ

Посилання

Recommendation CM/Rec(2003)3 of the Committee of Ministers to member states on balanced participation of women and men in political and public decision making (Adopted by the Committee of Ministers on 12 March 2003 at the 831st meeting of the Ministers’ Deputies) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://search.coe.int/cm#title=Recommendations

Recommendation CM/Rec(2007)13 of the Committee of Ministers to member states on gender mainstreaming in education (Adopted by the Committee of Ministers on 10 October 2007 at the 1006th meeting of the Ministers' Deputies) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://search.coe.int/cm#title=Recommendations

Recommendation CM/Rec(2012)38 of the Committee of Ministers to member States on the implementation of Recommendation CM/Rec(2007)13 by member States (Adopted by the Committee of Ministers on 28 March 2012 at the 1138th meeting of the Ministers’ Deputies) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://search.coe.int/cm#title=Recommendations

Recommendation CM/Rec(2007)17 of the Committee of Ministers to member states on gender equality standards and mechanisms (Adopted by the Committee of Ministers on 21 November 2007 at the 1011th meeting of the Ministers’ Deputies) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://search.coe.int/cm#title=Recommendations

Declaration on Equality between Men and Women as a Fundamental Criterion of Democracy (adopted by 4th European Ministerial Conference on equality between women and men (Istanbul, 13 – 14 November 1997) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legislationline.org/documents/id/7968

Resolution 7th Council of Europe Conference of Ministers responsible for equality between women and men “Bridging the gap between de jure and de facto equality to achieve real gender equality” (Baku, 24 25 May 2010) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent

Declaration: Making gender equality a reality (Adopted by the Committee of Ministers at the 119th Session of the Committee of Ministers (Madrid, 12 May 2009) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId

Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу : https://rm.coe.int/168046031c

Motion for a resolution “Promoting gender education in the member States of the Council of Europe” (Doc. 13574, tabled by Ms Guguli MAGRADZE and other members of the Assembly 04 July 2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc

Combating gender stereotypes in and through education : Report of the 2nd Conference of the Council of Europe National Focal Points on Gender Equality (Helsinki, 9-10 October 2014) [Електронний ресурс]. – Strasbourg : Council of Europe, 2015. – 106 pp. – Режим доступу : https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680590ff0

Council of Europe Gender Equality Strategy 2014–2017 [Електронний ресурс]. – Strasbourg : Council of Europe, 2015. – 22 pp. – Режим доступу : http://eecaplatform.org/wp-content/uploads/2016/04/Council-of-Europe-Gender-Equality-Strategy-2014-2017-1.pdf

Торосян Р. А. Международные стандарты гендерного равенства / Р. А. Торосян // Известия Саратовского ун-та. Серии : Экономика. Управление. Право. Т. 15. – 2015. – Вып. 3. – С. 347–349, DOI: 10.18500/1994-2540-2015-15-3-347-352

Downloads


Переглядів анотації: 277

Опубліковано

2017-12-14

Як цитувати

[1]
S. Hryshak, «СТАНДАРТИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ РАДИ ЄВРОПИ ЯК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПІДГРУНТЯ РОЗВИТКУ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ В ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ», OD, с. 269–284, Груд 2017.

Номер

Розділ

Інтернаціоналізація вищої освіти