ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ҐЕНЕЗА ТА СУТНІСНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ

Автор(и)

  • Oksana Koshil

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.1502

Ключові слова:

освітнє середовище, освітні умови, розвиток особистості, середовище, освітнє середовище дошкільного навчального закладу

Анотація

У статті проаналізовано ґенезу понять «середовище», «освітнє середовище», «освітнє середовище дошкільного навчального закладу»; розкрито сутність понять «середовище», «освітнє середовище», «освітнє середовище дошкільного навчального закладу»; розглянуто підходи до визначення сутності освітнього середовища дошкільного навчального закладу; охарактеризовано шляхи забезпечення ефективного розвитку особистості в умовах дошкільного навчального закладу.

Доведено, що якісний психолого-педагогічний супровід процесу зростання дитини визначається якістю створених освітніх умов, головною серед яких є освітнє середовище дошкільного навчального закладу, яке забезпечує оптимальний розвиток особистості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Братко М.В. Управління професійною підготовкою фахівців в умовах Університетського коледжу: теоретичний аспект / М.В.Братко // ScienceRise: Pedagogical Education. – 2016. – № 7 (3). – С.9-16. Режим доступу: DOI: http://dx.doi.org/10.15587/.2016.74526.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.

Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. / Под ред. А.И. Пискунова. – М.: Педагогика, 1982. – С. 161.

Крежевских О.В. Развивающая предметно-простарнственная среда дошкольной образовательной организации: учебное пособие для бакалавров педагогики / О.В. Крежевских. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 221 с.

Крутй К. Освітній простір дошкільного навчального закладу: монографія: у 2 ч. / К. Крутій. – К.: Освіта, 2009. – Ч. 1 . – 302 с.

Литвиненко С.В. Развитие познавательной активности в преддошкольный период / С.В. Литвиненко // Журнал научно-педагогической информации [Электронный ресурс]. – 2010. – 4. – Режим доступу: http://www.paedagogia.ru/2010/41-04/208-litvinenko.

Локк Дж. Сочинения в трёх томах: Т. 3./ Дж. Локк – М.: Мысль, 1988.– 668 с.– (Филос. наследие. Т.103). – С. 614.

Мануйлов Ю. С. Средовой подход в воспитании: дис. ... док. пед. наук: 13.00.01 / Мануйлов Юрий Степанович.  М., 1997.  193 c. Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/112065.html.

Новоселова С. А. Развивающая предметная среда: метод. рек. по проектированию вариативных дизайн-проектов развивающей среды в детских садах и учеб.-воспит. комплексах. / С. А. Новоселова. – М.: Академия, 1995. С. 58.

Проскура О. В. Русова С. Вибрані педагогічні твори / О. В. Проскура. – Київ: Освіта, 1996. – 304 с.

Русакова Т.Г., Бреусова Т.А. Эстетическая развивающая среда образовательного учреждения поликультурного региона: компоненты, функции, критерии оценки // Вестник ОГУ. 2011. №9 (128). – С. 125-129. Режим доступу: URL: http://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskaya-razvivayuschaya-sreda-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-polikulturnogo-regiona-komponenty-funktsii-kriterii-otsenki.

Урбанская М. В. Образовательная среда как фактор формирования готовности ребенка к обучению в условиях предшкольного образования: дис… кандидата пед. наук: 13.00.01 / Урбанская Маргарита Викторовна. – Санкт-Петербург, 2010. – 211 с.

Downloads


Переглядів анотації: 481

Опубліковано

2017-12-14

Як цитувати

[1]
O. Koshil, «ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ҐЕНЕЗА ТА СУТНІСНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ», OD, с. 150–162, Груд 2017.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти