ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ І ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ДИТИНИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ С. ФРЕНЕ

Автор(и)

  • Natalia Goncharenko-Zakrevska

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.1729

Ключові слова:

афіліація, студент, спілкування, потреба, організаційна культура, мотив

Анотація

У статті досліджується оригінальна педагогічна концепція французького педагога-практика ХХ століття Селестена Френе щодо трудового виховання дитини у школі. Детально розглянути теоретичні положення, на яких С. Френе акцентує у своїй системі, які розкривають його особливе розуміння природи і процесу розвитку дитини,  на  динамо-генетичному підході до вирішення проблеми розвитку людини, на вирішальній ролі потреб, інстинктів, прагнень і бажань дітей до пізнавальної діяльності та розвитку. Розглядаються психологічні основи механізму розвитку особистості і формування поведінки дитини; роль ігор і праці у житті дитини і активізації діяльності, потреба дітей у вербальному і практичному самовираженні, соціалізація дітей у школі. Наголошується, що адаптація дитини до соціальних умов в школі повинна забезпечити її готовність до реального життя в суспільстві.

Організація виховання і діяльнісного навчання на демократичній основі співпраці є тим стрижнем в педагогіці С. Френе на якому реалізується комплекс методів, спрямованих на досягнення гуманної мети виховання і навчання, а саме розкриття індивідуальності дитини і вільний розвиток особистості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Амлин, Д. Адольф Ферьер / Д. Амлин // Перспективы: Мыслители образования. – 1994. – № 1-2. – С. 365-407.

Быстрицкая, Я. Педагогика Селестена Френе: основные представления // Школа – парк: дайджест педагогічних ідей та технологій. – 2003. – № 2. – С. 6-8.

Вульфсон, Б. Л. Вступ. ст. // С. Френе. Избр. соч. – М.: Прогресс, 1990. – 304 с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

Дьюи, Д. Школа и общество / Д. Дьюи // История социальной педагогики: хрестоматия-учеб.: учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений / под ред. М. А. Галагузовой. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 544 с.

Дюберек, Ф. Жан-Овид Декроли / Ф. Дюберек // Перспективы: Мыслители образования. – 1994. № 1-2. – С. 241–269.

Кершенштейнер, Г. Школа будущего – школа труда / Г. Киршенштейнер // История социальной педагогики: хрестоматия-учеб.: учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений / под ред. М. А. Галагузовой. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 544 с.

Клапаред, Э. Психология ребенка и экспериментальная педагогика. М. Проблемы и методы. Душевное развитие. Умственное утомление. Пер. с фр. Изд. 2-е. 2007. 168 с.

Район, Л. Роже Кузине / Л. Район // Перспективы: Мыслители образования. – 1994. № 1-2. – С. 215.

Суржикова І. А. «Педагогіка Селестена Френе з погляду сучасності» // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 1. – С. 121-130.

Френе, С. Избр. пед. соч. пер. с фр. – М.: Прогресс, 1990. – 304 с.

Freinet, C. Essai de psychologie sensible. Appliquée a l'éducation. Delachaux et Niestlé s. A., Neuchâtel (Switzerland), 1968. 179 p.

Freinet, E. Erziehung ohne Zwang: Der Weg Celestin Freinets. Stuttgart, 1997. 188 S.

Martínez Lirola, María. How to Use Cooperative Learning for Assessing Students’ Emotional Competences: A Practical Example at the Tertiary Level. PROFILE Issues in Teachers’ Professional Development, [S.l.], v. 18, n. 2, p. 153-165, July 2016. doi:http://dx.doi.org/10.15446/profile.v18n2.52593.

O szkołe, ludowa, Pisma wybrane. Wybór i oprac. Aleksander Lewin oraz Halina Semenowicz. Wstep Aleksander Lewin. Tlum. Halina Semenowicz. Wrocław ii, Zakł. Narodowy im Ossolińskich. Polska akad. nauk, 1976. 580 с.

Downloads


Переглядів анотації: 414

Опубліковано

2017-12-14

Як цитувати

[1]
N. Goncharenko-Zakrevska, «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ І ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ДИТИНИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ С. ФРЕНЕ», OD, с. 17–29, Груд 2017.

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти