ІДЕЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У 50-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ НА СТОРІНКАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРЕСИ

Автор(и)

  • Olena D. Litichenko Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.4356

Ключові слова:

модернізація вищої освіти, інтернаціоналізація, освітні та дослідницькі програми ЄС, Темпус, Еразмус , Горизонт 2020, розвиток потенціалу вищої освіти, проекти міжнародної технічної допомоги

Анотація

Соціально-педагогічні процеси на початку другої половини ХХ сторіччя сприяли розвитку системи дошкільного виховання. З’ясовано, що трудове виховання було провідною ідеєю радянської держави, проте в системі освіти мало місце калькування завдань трудового виховання школи на дитячий садок. Відставання трудового виховання на теоретичному та практичному рівнях від соціального замовлення спонукали до удосконалення та реформування освіти в 1958-1959 роках. В статті проаналізовано передумови формування ідей трудового виховання дітей дошкільного віку. З’ясовано, що завдання організації праці дітей дошкільного віку були відокремлені від завдань навчання в школі. Підняті проблеми знаходили своє відображення в педагогічній пресі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olena D. Litichenko, Київський університет імені Бориса Грінченка

викладач кафедри дошкільної освіти, Педагогічного інституту Київський університет імені Бориса Грінченка

Посилання

Алексєєнко-Лемовська Л. Вектори наукових досліджень у галузі дошкільної освіти [Електронний ресурс] /Людмила Алексєєнко-Лемовська // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького ДПУ імені Івана Франка. Серія “Педагогіка”. – 2017. – № 4/36. – Режим доступу : DOI : 10.24919/2313-2094.4/36.98220.

Введенська Т. Про трудове виховання/ Т. Введенська//Дошкільне виховання, 1955.– №3.–С.9- 14

Введенська Т., Цвелих Т.Про трудове виховання дітей дошкільного віку/ Т. Введенська Т. Цвелих//Дошкільне виховання, 1955.– №9.–С.7-13

Гаращенко Л.В. Аналіз завдань і змісту організації фізкультурно-оздоровчої роботи у ситсемі дошкільної освіти України/Лариса Василівна Гаращенко//Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя) за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015.-№4. –С.36-40

Контребінська Є. Перші кроки на шляху до політехнічного навчання в школі/Контребінська Є.//Дошкільне виховання – 1957.-№4 – с.17-21

Літіченко О.Д. Трудове виховання дітей дошкільного віку у першій половині ХХ століття/Олена Дмитрівна Літіченко//Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 3. – С.186-189

Трудовое воспитание детей в детском саду [Текст] : Метод. указания / Упр. по дошкольному воспитанию М-ва просвещения РСФСР. - Москва : Учпедгиз, 1954. - 39 с.

Цвелих Т. Педагогічні читання /Т. Цвелих// Дошкільне виховання, 1953.– №10.–С.3–7

Цвелих Т. Питання комуністичної моралі в прогамно-методичних вказівках для вихователя/ Т. Цвелих//Дошкільне виховання, 1954.– №8.–С.3–7

Цвелих Т. Про трудове виховання/Т. Цвелих // Дошкільне виховання. -1955 - №3 – С.9-13

Переверзєва Н. Розвиток громадського дошкільного виховання в колгоспах Української РСР/Н. Переверзєва //Дошкільне виховання – 1957.-№9 – с.5-9

Програмно-методичні вказівки для вихователя дитячого садка [Текст] : метод. вказівки / Відділ дошк. вих-ня ; ред. Н. Ю.

Переверзєва. - Київ : Держ. учпедвид "Рад. шк.", 1955. - 160 с. с.8

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) ф. 166 оп. 15 том 2, справа 1981, арк 23

Становлення внутрішньої картини світу дошкільника : монографія / [Т.О. Піроженко, С.О. Ладивір, О.О. Вовчик-Блакитна та ін.] ; за ред. Т.О. Піроженко. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. — 236 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) ф. 166 оп. 15 том 2, справа 2189, арк 9

Downloads


Переглядів анотації: 352

Опубліковано

2017-12-14

Як цитувати

[1]
O. D. Litichenko, «ІДЕЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У 50-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ НА СТОРІНКАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРЕСИ», OD, с. 43–56, Груд 2017.

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти