РЕЛІГІЙНА РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПОЯВИ МОДЕРНИХ ОСВІТНІХ ІНСТИТУЦІЙ

Автор(и)

  • Vira Dodonova

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.9618

Ключові слова:

модерн, Просвітництво, раціональність, «релігійна раціоналізація», «релігії спасіння», Реформація, секуляризація, університет

Анотація

Стаття присвячена аналізу загальної закономірності історичного розвитку західного суспільства, яка полягає в поступовому наростанні тенденції раціоналізації. Наслідком цієї тенденції є диференціація ціннісних сфер і поява новоєвропейських соціальних інститутів: ринка, права, бюрократії. Модерні трансформації стають можливими завдяки релігійній раціоналізації та секуляризації. З’ясовується значення релігійної раціоналізації для появи модерних освітніх інституцій, зокрема, світської школи та університетів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бусова Н. А. Модернизация, рациональность и право / Н. А. Бусова. – Харьков : Прометей-Пресс, 2004. – 352 с.

Вебер М. Основные социологические понятия / М. Вебер; пер. с нем. и общ. ред. Ю. Н. Давыдова, пред. П. П. Гайденко // Избранные произведения. – Москва : Прогресс,1990. – 868 с.

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / М. Вебер. – Київ : Основи, 1994. – 261 с.

Вододіли секуляризації / Український інститут стратегій глобального розвитку і адаптації. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 240 с.

Гегель Г. В. Ф. Философия истории / Г. В. Ф. Гегель // Соч. : [в 14 т]. – Т. 8. – Москва; Ленінград : Соцэкгиз, 1935. – 468 с.

Грей Д. Поминки по просвещению / Д. Грей. – Москва : Праксис, 2003. – 368 с.

Додонова В. І. Роль та значення феномену релігійної раціоналізації у формуванні соціальної раціональності / В. І. Додонова // Наука. Релігія. Суспільство. – 2011. – № 4. – С. 80–85.

Зінякова В. В. Мовно-смисловий універсум релігійної традиції та його зв’язок з неперекладністю сакральних текстів : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 – релігієзнавство / В. В. Зінякова; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 18 с.

Кассирер Э. Философия Просвещения / Э. Кассирер; пер. с нем. В. Л. Махлина. – Москва : РОССПЭН, 2004. – 400 с.

Халіков Р. Х. Форми і наслідки раціоналізації релігійних традицій : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 – релігієзнавство / Р. Х. Халиков // Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 18 с.

Inglehart R. The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles / R. Inglehart. – Princeton University Press, 2015. – 496 p. doi: 10.1515/9781400869589

Downloads


Переглядів анотації: 252

Опубліковано

2017-12-14

Як цитувати

[1]
V. Dodonova, «РЕЛІГІЙНА РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПОЯВИ МОДЕРНИХ ОСВІТНІХ ІНСТИТУЦІЙ», OD, с. 96–108, Груд 2017.

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти