ФЕНОМЕН КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ОСВІТОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ

Автор(и)

  • Kateryna Brovko

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.2132

Ключові слова:

індивід, корпоративна культура особистості, корпоративні цінності, організація

Анотація

У статті розкрито сутність феномену «корпоративна культура особистості» з точки зору філософії, педагогіки, психології, менеджменту управління. Визначено структурні елементи та функції корпоративної культури особистості. Охарактеризовано компоненти корпоративної культури особистості та окреслено показники її сформованості. Виявлено чинники, які впливають на процес формування корпоративної культури особистості. Представлено інформацію щодо джерел формування корпоративної культури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 656 с.

Дмитренко М.Й. Корпоративна культура у констеляціях пізнього модерну: філософсько - антропологічні експлорації: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. докт. філос. наук: 09.00.04 / М.Й. Дмитренко. - Х., 2014. - 31 с.

Зоріна, В.М. Корпоративна культура та її складові / В.М. Зоріна // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Запоріз. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. - К.; Запоріжжя, 2005. - Вип. 34. - С. 91-95.

Кузьмин Е.С. Вопросы социальной психологии руководства / Е.С. Кузьмин. - Л., 1977. - С. 185.

Ломов Б.Ф. Методические и теоретические проблемы психологии / Б.Ф. Ломов. - М.: Наука. - 1984. - 348 с.

Орбан-Лембрик, Л.Е. Психологія управління: навч. посіб. / Л.Е. Орбан-Лембрик. - 2-е вид., допов. - К.: Академвидав, 2010. - 543 с.

Тернопільська В.І. Довідник з виховної роботи зі студентами: навч. посібник / В.І. Тернопільська. - Тернопіль: Вид-во «Богдан», 2014. – 184 с.

Чернишова Т.О., Немченко Т.А. Деякі аспекти корпоративної культури організації / Т.О. Чернишова, Т.А. Немченко // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. - 2010. - вип. 17.- с. 25-31.

Kovalevskyy S.V. Research the Corporate Culture of Students Using Neural Network Models / S.V. Kovalevskyy, L.V. Kosheva // American Journal of Neural Networks and Applications. - 2015. - Vol. 1, No. 2. - P. 43-47. - doi: 10.11648/j.ajnna.20150102.13.

Ternopilska V. The role of self-government in development of leadership qualities among students / V. Ternopilska // Problems of development modern science: theory and practice: Collection of scientific articles. - EDEX, Madrid, Espana, 2016. - p. 341-344.

Downloads


Переглядів анотації: 217

Опубліковано

2017-12-14

Як цитувати

[1]
K. Brovko, «ФЕНОМЕН КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ОСВІТОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ», OD, с. 213–220, Груд 2017.

Номер

Розділ

Соціологія та культурологія освіти