КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Автор(и)

  • Alla Zagorodnya

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.2859

Ключові слова:

компаративний аналіз, Польща, професійна підготовка, Україна, фахівці економічної галузі

Анотація

У статті розкрито сутнісні характеристики професійної підготовки фахівців економічної галузі. Визначено спільні та відмінні ознаки професійної підготовки майбутніх фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України та Польщі. Окреслено спільні та особливі освітні завдання відповідно до магістерського рівня, які характерні для обох країн. Розкрито особливості змісту освітньо-професійної програми підготовки другого освітнього рівня «магістр» у вищих навчальних закладах України та Польщі. Охарактеризовано найбільш поширені методи, які використовують в  Україні та Польщі для професійної підготовки майбутніх фахівців. Визначено характерні для професійної польської освіти тенденції. Представлено інформацію щодо мережі вищих економічних навчальних закладів, які наразі функціонують на теренах Республіки Польща та України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Артюшина М. Психолого-педагогічні засади підготовки студентів економічної спеціальності до інноваційної діяльності: дисертація на здоб. докт. пед. наук : 13.00.04 / М. Артюшина. – К., 2011. – 534 с.

Кириченко І. Битва за професіоналізм [Електронний ресурс] / І. Кириченко // Дзеркало тижня. – 2012. - № 33– Режим доступу: http://dt.ua/SOCIETY/bitva_za_profesionalizm-109104.html

Костенко Р. Підготовка майбутніх економістів у вищих навчальних закладах до роботи на валютному ринку на основі комп’ютерних технологій дисерт. на здоб. докт. пед. наук : 13.00.04 / Р. Костенко. – О., 2015. – 598 с.

Кошелєва Н. Педагогічні основи інноваційної фахової підготовки майбутніх економістів у ВНЗ : монографія / Н. Кошелєва; Укр. Інж.-пед. академія. – Артемівськ: ННППІ УІПА, 2014. – 134 с.

Кубанов Р. Вимоги до професійної підготовки фахівців економічних спеціальностей та їх реалізація в освітньому процесі вищого навчального закладу [Текст] / Р. Кубанов // Науковий Вісник МДПУ. Педагогіка. 2014. № 2 (13). С. 294-301., DOI: 10.7905/нвмдпу.vli12.934

Downloads


Переглядів анотації: 322

Опубліковано

2017-12-14

Як цитувати

[1]
A. Zagorodnya, «КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ», OD, с. 285–295, Груд 2017.

Номер

Розділ

Інтернаціоналізація вищої освіти