ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Olena Muzуka

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.16372

Ключові слова:

взаємодія, мотивація, навчально-професійна діяльність, особистісні цінності, педагогічна взаємодія, студентський вік

Анотація

У статті досліджуються ціннісно-мотиваційні аспекти педагогічної взаємодії викладача і студентів. Доводиться, що розвиток внутрішньої мотивації та формування почуття компетентності сприяє накопиченню позитивного досвіду вирішення навчально-професійних завдань у процесі ціннісної взаємодії викладача зі студентами. Виокремлюються критерії взаємооцінювання навчальних досягнень з метою сприяння ціннісному осмисленню майбутньої професійної діяльності та формуванню професійних компетентностей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко. – Житомир : Вид-во Рута, 2006. – 320 с.

Климчук В.О. Внутрішня мотивація учбової діяльності молоді : теорія, методика, програма розвитку: монографія / В.О. Климчук, В.В. Горбунова. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 107 с.

Музика О.Л. Особистісно-ціннісна взаємодія як чинник розвитку педагогічної обдарованості / О.Л. Музика // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Т.VІ: Психологія обдарованості. – Випуск 13. – Київ-Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – С. 6-19.

Музика О.О. Педагогічна взаємодія як чинник розвитку внутрішньої мотивації навчально-професійної діяльності студентів / О.О. Музика // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч.1. – С. 225-227.

Музика О.О. Референтні стосунки як ресурс духовного розвитку студентів / Музика Олена Оксентівна // ISSN Оnline : 2312-5829. Освітологічний дискурс, 2016. – № 3 (15). – С. 63-73.

Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти (наказ МОН № 600 від 01.06.16 року). – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51506/ (дата звернення 20.09.2017). – Назва з екрана.

Професійно-орієнтовані завдання з психології : навчальний посібник / За ред. О.Л. Музики. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 566 с.

Психологічні засади розвитку обдарованої особистості в освітньому середовищі : методичний посібник / За ред. О.Л. Музики. – Київ-Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 146 с.

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в Київському університеті імені Бориса Грінченка. – Режим доступу : http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/nmc.kmn/org_osvit_proc_60.pdf (дата звернення 20.09.2017). – Назва з екрана.

Чирков В.И. Межличностные отношения, внутренняя мотивация и саморегуляция / В.И. Чирков // Вопр. психол. – 1997. – №3. – С.102-111.

Downloads


Переглядів анотації: 545

Опубліковано

2017-12-14

Як цитувати

[1]
Muzуka O., «ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ», OD, с. 163–172, Груд 2017.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти