СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.1785

Ключові слова:

керівник, колектив, комунікативна культура освіта, педагогічна діяльність, педагогічний колектив, професійно-технічний навчальний заклад, управління

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування ефективної системи управління педагогічним колективом в професійно-технічному навчальному закладі. Розглядаються процеси гуманізації та демократизації суспільства що вимагають розвитку управлінської майстерності та творчості керівника в системі управління професійно-технічним навчальним закладом

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olena V. Pyshchyk, ДПТНЗ "Чернігівський центр професійно-технічної освіти"

старший майстер, викладач спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Посилання

Алеевская Ю. И. Коммуникативная компетентность как предмет педагогического исследования [Текст]/ Алеевская Ю. И., Аширбагина Н. Л., Мещерякова Н. А. // Интеграция образования. – 2016. – Т. 20, - № 3. – С. 352–363. DOI: 10.15507/1991-9468.084.020.201603.352-363

Астаф’єва О. Н. Інформаційно–комунікативна компетентність особистості в умовах становлення інформаційного суспільства [Електронний ресурс] // О. Н. Астафьева, О. А. Захарова. – 2007. – Режим доступу: www.ural-yeltsin.ru/usefiles/media/Astafieva_Zaha rova.doc.

Афанасьєв В. Г. Людина в управлінні суспільством / В. Г. Афанасьєв. – М: Вид-во книга, 2007. – 382 с.

Волкова Н.П. Професійно–педагогічна комунікація: навч. посібн. / Н. П. Волкова. – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 256 с.

Григор’єва В. А. До скарбниці управлінського досвіду керівника ПТНЗ: наук.-метод. зб./ В.А. Григор’єва. – К.: лабораторія управління ПТО ІПТО НАПН України, 2012. – вип.3 – 65 с.

Глосарій основних термінів професійної освіти / упоряд. Т. М. Десятов / за заг. ред. Н. Г. Ничкало. – К.: Вид–во «АртЕк», 2009. – 192 с.

Закон України «Про професійно-технічну освіту» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 32, ст. 215 (остання редакція від 04.08.2015) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80

Мельник О.Ф. Управлінський дискурс навчального процесу у вищому навчальному закладі / О.Ф.Мельник // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 234–248.

Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3–є видання, доповнене/ Н. Є. Мойсеюк. – Київ, 2001. – С.608.

Сергєєва Л.М. Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу: теорія і методика: Монографія/ за наук. ред. В.В. Олійника. – К. – Херсон: Айлант, 2013. – 452с.

Downloads


Переглядів анотації: 307

Опубліковано

2017-12-14

Як цитувати

[1]
O. V. Pyshchyk, «СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ», OD, с. 173–185, Груд 2017.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти