2017

№ 3-4 (18-19)

DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4

Рекомендовано Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка
(протокол № 11 від 23.11.2017)

Зміст

Філософія та історія освіти

ФЕНОМЕН ЯКОСТІ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ PDF
Nina Batechko 1-16
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ І ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ДИТИНИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ С. ФРЕНЕ PDF
Natalia Goncharenko-Zakrevska 17-29
ЖИТТЄПИС ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТ-ДОЦЕНТА О. М. ГРЕНА PDF
Iryna V. Tamozhska 30-42
ІДЕЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У 50-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ НА СТОРІНКАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРЕСИ PDF
Olena D. Litichenko 43-56
МІСЦЕ ПЕДАГОГІКИ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. PDF
Olha Bashkir 57-70
ВИКЛАДАННЯ ГОМІЛЕТИКИ ЯК ПЕДАГОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В КИЇВСЬКІЙ ДУХОВНІЙ АКАДЕМІЇЇ (1819-1869 рр.) PDF
Tetiana S. Tverdokhlib 71-83
ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРАВОСЛАВНОГО ВІРОВЧЕННЯ ПРО «ЖИВЕ» PDF
Olexandr Horban 84-95
РЕЛІГІЙНА РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПОЯВИ МОДЕРНИХ ОСВІТНІХ ІНСТИТУЦІЙ PDF
Vira Dodonova 96-108

Тенденції розвитку сучасної освіти

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ІСТОРИЗМУ НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Anzhelika S. Popovych 109-121
ГЕОМЕТРИЧНІ ЗАДАЧІ НА ПОБУДОВУ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Vladimir Proshkin, Maria Astafieva, Svetlana Radchenko 122-136
ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Halyna Vaskivska 137-149
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ҐЕНЕЗА ТА СУТНІСНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ PDF
Oksana Koshil 150-162
ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ PDF
Olena Muzуka 163-172
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
Olena V. Pyshchyk 173-185

Соціологія та культурологія освіти

КУЛЬТУРА МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ PDF
Nataliia D. Podcherniaieva 186-199
ІМАГОЛОГІЧНІ ВИМІРИ «ІНШОГО/ЧУЖОГО» В СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ (НА МАТЕРІАЛАХ ЕМПІРИЧНОЇ РОЗВІДКИ) PDF
Tetyana Kuprii 200-212
ФЕНОМЕН КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ОСВІТОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ PDF
Kateryna Brovko 213-220
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Svetlana Palamar 221-234

Інтернаціоналізація вищої освіти

СУЧАСНА ДОШКІЛЬНА ОСВІТА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД PDF
Luydmila Kozak 235-251
СИСТЕМА ОСВІТИ США: СТРУКТУРА, ТРАДИЦІЇ УПРАВЛІННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Mariia Bratko 252-268
СТАНДАРТИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ РАДИ ЄВРОПИ ЯК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПІДГРУНТЯ РОЗВИТКУ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ В ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ PDF
Svitlana Hryshak 269-284
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ PDF
Alla Zagorodnya 285-295

Інформатизація освіти

КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ НА ОСНОВІ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ PDF
Olexandr S. Kyrychenko 296-308
VR-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК МЕТОД І ЗАСІБ НАВЧАННЯ PDF
Yuliya Trach 309-322
СПОСОБИ ІНТЕГРАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО МАСОВОГО ВІДКРИТОГО ОНЛАЙН-КУРСУ В УНІВЕРСИТЕТСЬКУ ОСВІТУ В УКРАЇНІ PDF (English)
Ilona Bacurovska 323-337
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ PDF
Olena Bismak 338-351