2017: № 1-2 (16-17)

Рекомендовано Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка
(протокол № 2 від 16.02.2017)

Опубліковано: 2017-03-24

Становлення та розвиток освітології

Лідерство та управління освітою

Інтернаціоналізація вищої освіти

Дошкільна та початкова освіта