НАВЧАННЯ НА ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ОСНОВІ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автор(и)

  • Roman O. Pavliuk Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.1-2.15567

Ключові слова:

навчання на дослідницькій основі, система навчання, підготовка фахівців, європейські підходи, види завдань, взаємодія

Анотація

Стаття присвячена аналізові європейських підходів до характеристики системи навчання на дослідницькій основі. На основі результатів теоретичних та емпіричних досліджень провідних європейських та світових вчених визначено поняття системи навчання на дослідницькій основі, її ключові характеристики та ознаки. Представлено особливості взаємодії викладача та студента у системі навчання на дослідницькій основі, охарактеризовано основні види завдань, які можуть бути ефективними у процесі формування нового покоління фахівців, дослідників, які здобувають вищу освіту. Запропоновано основні підходи до проектування системи навчання на дослідницькій онові та представлено основні відмінності між «традиційною» системою навчання та системою навчання на дослідницькій основі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Батечко Н.Г. Теоретико-методологічні засади підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. : 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти» / Н.Г. Батечко. – К., 2016. – 44с.

Бондаренко Н.О. Педагогічні умови науково-дослідницької підготовки магістрів соціальної педагогіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : спец. : 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти» / Н.О. Бондаренко. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 20с.

Луценко І.В. Формування дослідницької культури майбутніх учителів у діяльності студентського наукового товариства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : спец. : 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти» / І.В. Луценко. – Луганськ, 2011. – 20с.

Прийма С.М. Теоретико-методологічні засади проектування і функціонування системи відкритої освіти дорослих в Україні : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Сергій Миколайович Прийма ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 488с.

Прошкін В.В. Сутнісні характеристики інтеграції науково-дослідної й навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів / В.В. Прошкін // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – №22 (257). – Ч.VI. – 2012. – С.77-83.

Федірчик Т.Д. Теоретико-методичні засади розвитку педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої школи в процесі науково-педагогічної діяльності : дис. … д-ра пед. наук : спец. : 13.00.04 / Тетяна Дмитрівна Федірчик ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – 452с.

Aditomo, A., Goodyear, P., Bliuc, A.-M., Ellis, R. A. (2013). Inquiry-based learning in higher education: principal forms, educational objectives, and disciplinary variations. Studies in Higher Education, 38, 1239-1258. doi: 10.1080/03075079.2011.616584.

Dewey, J. (1933). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Boston, MA: D.C. Heath.

Healy, M. (2005). Linking research and learning to benefit student learning. Journal of Geography in Higher Education, 29, no 2, 183-201.

Humbold, V. W. (1984). Der Köningsbrger Schulplan. 1809. In A. Flitner (Ed.), Schriften zur Anthropologie und Bildunslehre. 69-76.

Ifenthaler, D. & Gosper, M. (2014). Research-based learning: connecting research and instructions. Curriculum Models for the 21st Century: Using Learning technologies in Higher Education, 73-89. doi: 10.1007/978-1-4614-73-66-4_5.

Justice, C., Rice, J., & Warry, W. (2009). Academic skill development – Inquiry seminars can make a difference: Reflections and directions on course design and teaching methods. Innovative Higher Education, 3, no 1, 201-1-23.

Levy, P. & Petrulis, R. (2012). How do first year university students experience inquiry and research, and what are the implications for the practice of inquiry-based learning? Studies in Higher Education, 37 (1), 85-101.

Ludwig, J. (2011). Forschungsbasierte Lehre als Lehre im Format der Forschung, available online at: http://www.sq-brandenburg.de/files/bbhd03.pdf

Mills, J. E. & Treagust, D. F. (2003). Engineering education – Is problem-based or project-based learning the answer? Australasian Journal of Engineering Education, available at: http://www.aaee.com.au/journal/2003mills_treagust03.pdf.

Prince, M. J., & Felder, R. M. (2006). Inductive teaching and learning methods: Definitions, comparisons, and research bases. Journal of Engineering Education, 95, no 2, 123-138.

Spoken-Smith, R., Walker, R. (2010). Can Inquiry-based Learning Strengthen the Links Teaching and Disciplinary Research? Studies in Higher Education, 35, no 6, 723-740.

Wildt, J. (2010). ‘Forschendes Lernen: Wie und Warum?’, Presentation at Leibniz University Hannover, 13. October 2011, available online at: http://www.zel.uni-hannover.de/fileadmin/institut/pdf/Forschendes_ Lernen_ Leibniz_University_Hannover_Prof._Dr._Dr._Wildt_13.10.2011.pdf.

Downloads


Переглядів анотації: 428

Опубліковано

2017-03-24

Як цитувати

[1]
R. O. Pavliuk, «НАВЧАННЯ НА ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ОСНОВІ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ», OD, с. 155–167, Бер 2017.

Номер

Розділ

Інтернаціоналізація вищої освіти