НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ МІГРАНТІВ: НОРВЕЗЬКИЙ ДОСВІД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.1-2.13244

Ключові слова:

дорослі мігранти, інтеграція, Європа, навчання, Норвегія, суспільство

Анотація

У запропонованій статті проаналізовано досвід Норвегії з питань навчання дорослих мігрантів. Здійснено огляд науково-методичної літератури з досліджуваної проблеми; простежено еволюційні зміни у сутності навчання дорослих мігрантів у Європі та в Норвегії, зокрема. Проаналізовано деякі законодавчі документи, які забезпечують ефективність функціонування освітньої моделі інтеграції мігрантів; визначено особливості їх навчання; виокремлено унікальні прогресивні ідеї  освітньої політики Норвегії відносно мігрантів, які варто критично вивчати та творчо втілювати іншими країнами у практику. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Svitlana R. Babushko, Київський національний університет технологій та дизайну

доктор педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри педагогіки та методики професійного навчання,

Liudmyla S. Solovei, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу

Посилання

Бабушко С.Р., Соловей Л.С. Освіта дорослих і міжкультурний діалог / С. Р. Бабушко, Л. С. Соловей // Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 липня 2016 р., КНЛУ, ГО «МО «Центр аналізу і розвитку освіти та науки». – С.21-24.

Adult Migrant English Program // Australian Government: Department of education and Training – official site [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.education.gov.au/adult-migrant-english-program-0

Council of the European Union. Common Basic Principles on Immigrants Integration. – No. 2618th Meeting of the Justice and Home Affairs Council, 19 November 2004. – Brussels [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/homeaffairs/policies/immigration/immigration_integration_en.htm

European Commission. An Agenda for new skills and jobs: A European contribution towards full employment. – 2010. -No. COM (2010) 682. – final. – Strasbourg [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:776df18f-542f-48b8-9627-88aac6d3ede0.0003.03/DOC_1&format=PDF

Language Issues in Migration and Integration: Perspectives from Teachers and Learners; ed. by D.Mallows. – London: British Council, 2014. – 176 p.

Learning to live together // UNESCO: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://en.unesco.org/themes/learning-live-together.

Nusche D., Wurzburg G., Naughton B. OECD Reviews of Migrant Education / D. Nusche, G. Wurzburg, B. Naughton. – Denmark: OECD, 2010. – 75 p.

Sbertoli G., Arnesen H. Language and initial literacy training for immigrants: the Norwegian approach / Graciela Sbertoli, Helga Arnesen // Language Issues in Migration and Integration: Perspectives from Teachers and Learners; ed. by D. Mallows. – London: British Council, 2014. – p. 123- 134.

The Act on an introduction programme and Norwegian language training for newly arrived immigrants (the Introduction Act) of 2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-20030704-080-eng.pdf

Vox in English: official site [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vox.no/English/

Downloads


Переглядів анотації: 314

Опубліковано

2017-03-24

Як цитувати

[1]
S. R. Babushko і L. S. Solovei, «НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ МІГРАНТІВ: НОРВЕЗЬКИЙ ДОСВІД», OD, с. 132–144, Бер 2017.

Номер

Розділ

Інтернаціоналізація вищої освіти