ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У ПРАКТИЦІ РОБОТИ СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ШКІЛ

Автор(и)

  • Natalya V. Styhun Рівненський державний гуманітарний університет

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.1-2.6128

Ключові слова:

гра, емоційно-почуттєвий розвиток, навчально-виховний процес, професійна майстерність учителя, театральне мистецтво, театралізація, театральна педагогіка, художньо-творча діяльність

Анотація

У статті аналізується проблема професійної майстерності вчителя засобами театрального мистецтва; розкривається виховне значення театралізації, гри у навчальному процесі; розглядається художньо-творча діяльність педагогів  у практиці сучасних вітчизняних шкіл; акцентується увага на некомпетентності вчителів у галузі теорії театральної педагогіки, творчій ініціативі педагога та його емоційно-почуттєвому розвитку, креативності, позакласній роботі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Natalya V. Styhun, Рівненський державний гуманітарний університет

викладач

Посилання

Буткевич А. Виховне значення дитячого театру / А. Буткевич // Виховання і навчання. – 1909. – № 5. – С. 146–158.

Голік О. Б. Режисерська діяльність як елемент театральної педагогіки / О. Б. Голік // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2011. – Вип. 4. Ч. 1. – С. 125–130.

Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 2000. – № 1. – С. 27–54.

Дергач М. А. Театральне мистецтво як засіб формування особистості в історії педагогічної думки та школи України в ХХ столітті : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : 2012. – 492 с.

Дрик О. Драма-феєрія «Лісова пісня» - глибока філософія життя в любові : урок-дослідження з мультимедійною презентацією та елементами театралізації / О. Дрик // Дивослово. – 2013. – № 11. – С. 10–12.

Дубина Л. Г. Використання театральної педагогіки у підготовці майбутніх учителів початкових класів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Л. Г. Дубина. – Київ : 2004. – 270 с.

Зязюн І. А. Краса педагогічної дії : навч. посіб. / І. А. Зязюн, Г. М. Сагач. – Київ : Укр.-фін. ін-т менедж. і бізнесу, 1997. – 302 с.

Downloads


Переглядів анотації: 471

Опубліковано

2017-03-24

Як цитувати

[1]
N. V. Styhun, «ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У ПРАКТИЦІ РОБОТИ СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ШКІЛ», OD, с. 212–226, Бер 2017.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти