ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.1-2.1682

Ключові слова:

відкрита освіта, дистанційне навчання, дистанційна освіта, електронна освіта, змішане навчання

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти розвитку дистанційної освіти в Україні, зокрема її понятійний апарат. На підставі аналізу наукових джерел систематизовано тлумачення ключових понять дистанційної освіти та дистанційного навчання. Проаналізовано історичні етапи формування базових понять дистанційного навчання (кореспондентське навчання, навчання на відстані). Сучасне розуміння понять і термінів дистанційного навчання виходить із його тлумачення як діяльності з використанням інтернет-технологій і ресурсів. Автор порівнює дистанційну освіту (distance education) та дистанційне навчання (distance learning), суміжні поняття відкритої освіти та змішаного навчання

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Жевакіна Н. В. Педагогічні умови організації дистанційного навчання студентів гуманітарних спеціальностей у педагогічному університеті : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. В. Жевакіна. – Луганськ, 2009. – 20 с.

Вишнівський В. В. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів : навч. посібник / В. В. Вишнівський, М. П. Гніденко, Г. І. Гайдур, О. О. Ільїн. – Київ: ДУТ, 2014. – 140 с.

Keegan D. & Rumble G. Distance teaching at university level (1982). The Distance Teaching Universities. London : Croom Helm.

Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: [Навчальний посібник] / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 c.

Технології розробки дистанційного курсу: навчальний посібник / [Биков В. Ю., Кухаренко В. М., Сиротенко Н. Г., Рибалко О. В., Богачков Ю. М.]; за ред. В. Ю. Бикова та В. М. Кухаренка. – К.: Міленіум, 2008. – 324 с.

Полат Е. С. Теория и практика дистанционного обучения: [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева; под. ред. Е. С. Полат. – М. : Академия, 2004. – 416 с.

Відкрита освіта: новітні технології у навчальному процесі та освітньому менеджменті як засіб інтенсифікації розвитку освітньо-наукової системи України. Аналітична записка [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень : Гуманітарний розвиток, 2012. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/721/

Toru Iiyoshi & M. S. Vijay Kumar (2009). Opening Up Education. The Collective Advancement of Education through Open Technology, Open Content, and Open Knowledge. London, The MIT Press, 256.

Положення про електронні освітні ресурси [Електронний ресурс] / [від 01.10.2012 р.]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#n13

Федорчук М. В. Сутність і стан упровадження електронної освіти в Україні / М. В. Федорчук. // Право і безпека. – 2015. – №4. – С. 61–66.

Rosenberg M. (2007). Beyond E-Learning: New Approaches to Managing and Delivering Organizational Knowledge. ASTD International Conference. June 3. Atlanta.

Bates T. (2001). National strategies for e-learning in post-secondary education and training. UNESCO. 132.

Чугай О. Ю. Змішане або гібридне навчання як трансформація традиційної освітньої моделі [Електронний ресурс] / О. Ю. Чугай // Х міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції». – 2015. – Режим доступу: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1268.

Кухаренко В.М. Системний підхід до змішаного навчання / В.М.Кухаренко // Інформаційні технології в освіті. – 2015. – № 24. – С. 53 – 67. DOI:10.14308/ite000568.

Желнова Е. В. 8 этапов смешанного обучения (обзор статьи Д. Пейнтер «Missed Steps» [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.obs.ru/ interest/publ/?thread=57.

Clark D. (2003). Blended learning. CEO Epic Group plc, 52. Old Steine, Brighton BN1 1NH.

Purnima V. (2002). Blended Learning Models. URL: http://www.learningcircuits.org/2002/aug2002/valiathan.html.

Rossett A., Vaughan F. (2003). Blended learning. CEO Epic Group plc, 52 Old Steine, Brighton BN1 1NH. URL: http://www.obs.ru/interest/publ/?thread=57.

Graham, C. R. (2005). Blended learning system: Definition, current trends and future direction. In: Bonk, C.J., Graham, C.R. (eds.) Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs, pp.3-21. Pfeiffer, San Francisco

Downloads


Переглядів анотації: 1931

Опубліковано

2017-03-24

Як цитувати

[1]
«ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ», OD, с. 168–182, Бер 2017.

Номер

Розділ

Інформатизація освіти