ОСВІТНІ ВЕБ-РЕСУРСИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Автор(и)

  • Volodymyr V. Proshkin Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.1-2.18397

Ключові слова:

освіта дорослих, сучасні тенденції розвитку освіти дорослих, рекомендації з освіти дорослих, програми навчання освіти дорослих, форми навчання

Анотація

У статті обґрунтовується важлива роль системного застосування освітніх веб-ресурсів у процесі фахової підготовки майбутніх учителів, що є однією з вимог інформатизації вищої школи і прямо впливає на здатність і бажання майбутніх учителів застосовувати освітні веб-ресурси в майбутній професійній діяльності. Автор аналізує наявні класифікації освітніх веб-ресурсів та подає власну класифікацію за призначенням та методикою застосування в освітньому процесі ВНЗ, яка складається з трьох основних груп веб-ресурсів:  ресурси для аудиторної роботи здобувачів ступенів вищої освіти; ресурси для самостійної та позааудиторної роботи студентів педагогічних вишів; ресурси для науково-дослідної роботи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Volodymyr V. Proshkin, Київський університет імені Бориса Грінченка

Доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті : монограф. / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр; за ред. член-кор. НАПН України Гуревича Р. С. – Львів : Сполом, 2012. – С. 149.

Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань «Реформування галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України» [Електронний ресурс] / [В. Ю. Биков, О. М. Спірін, О. П. Пінчук та ін.]. – ІІТЗН НАПН України, 2016. – С. 5. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua. – Назва з екрану.

Козяр М. М. Віртуальний університет : навч.-метод. посібн. / М. М. Козяр, О. Б. Зачко, Т. Є. Рак. – Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2009. – 168 с.

Коротун О.В. Методологічні засади змішаного навчання в умовах вищої освіти / О. В. Коротун // Інформаційні технології в освіті. – 2016. – № 3 (28). – С. 117 – 129. – Режим доступу до журналу – http://ite.kspu.edu/home. – Назва з екрану, DOI: 10.14308/ite000607

Раицкая Л. К. Дидактические и психологические основы применения технологий Веб 2.0. в высшем профессиональном образовании : монограф. / Л. К. Раицкая. – М. : МГОУ, 2011. – С. 65.

Ткачук Г. В. Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики : монографія / Г. В. Ткачук. – Умань : Видавець «Сочінський», 2011. – С. 25.

Шишкіна М. П. Формування хмаро орієнтованого середовища навчання математичних дисциплін на базі SAGEMATHCLOUD [Електронний ресурс] / М. П. Шишкіна, М. В. Попель // Інформаційні технології в освіті. – 2016. – № 1 (26). – С. 148 – 165. – Режим доступу до журналу – http://ite.kspu.edu/home. – Назва з екрану, DOI: 10.14308/ite000578

Ярошенко Т. О. Зелений шлях відкритого доступу. Репозитарії та їх роль у науковій комунікації: перші двадцять років / Тетяна Ярошенко // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 5. – С. 4 – 10.

Downloads


Переглядів анотації: 1338

Опубліковано

2017-03-24

Як цитувати

[1]
V. V. Proshkin, «ОСВІТНІ ВЕБ-РЕСУРСИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ», OD, с. 183–197, Бер 2017.

Номер

Розділ

Інформатизація освіти