«СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА» ПАУЛЯ НАТОРПА: НОВЕ ПРОЧИТАННЯ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

  • Olga V. Bezpalko Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.1-2.1322

Ключові слова:

індивідуум, спільнота, чесноти, соціальне виховання, соціальні організації , виховання

Анотація

У статті розглянути окремі положення праці Пауля Наторпа «Соціальна педагогіка», зокрема представлена характеристика індивідуальних чеснот індивідуума (істина, моральна дієздатність, міра) та чеснот спільноти (правдивість, участь всіх в суспільному житті на основі рівності, справедливість). Окреслена рольсім’ї, школи, громади, релігіїу формуванні цих чеснот. Визначено сутність соціального виховання автором як формування чеснот людини в різних соціальних організаціях виховання та його сучасне розуміння,яке ґрунтується на філософських та педагогічних засадах вченого. Зроблені акценти щодо реалізації ідей Пауля Наторпа в сучасних соціокультурних умовах європейських країн та України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Малько А. Пауль Наторп – засновник соціальної педагогіки / А. Малько // Рідна школа : Щомісячний наук.- пед. журнал. – 2003. – № 9. – С. 73-75.

Наторп П. Социальная педагогика. Теория воспитания воли на основе общности / П. Наторп; пер. А. А. Громбаха. –Спб, 1911. – 360 с.

Ромм Т.А. История социальной педагогики : учеб. пособие / Т.А. Ромм. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 340 с.

Титаренко О.І. Розвиток ідей освіти і виховання у науково-педагогічній спадщині Пауля Наторпа : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.05 – соціальна педагогіка / О.І. Титаренко. – Полтава, 2008. – 25 с.

Якса Н.В. Історія соціальної педагогіки: Методичний посібник. – Житомир: Вид.-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – 156 с.

Edgar, S. (2008). Paul Natorp and the emergence of anti-psychologism in the nineteenth century. Studies in history and philosophy of science. Vol.39. Iss.1. pp. 54-65. DOI: 10.1016/j.shpsa.2007.11.004

Downloads


Переглядів анотації: 604

Опубліковано

2017-03-24

Як цитувати

[1]
O. V. Bezpalko, «‘СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА’ ПАУЛЯ НАТОРПА: НОВЕ ПРОЧИТАННЯ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ», OD, с. 13–22, Бер 2017.

Номер

Розділ

Соціологія та культурологія освіти