ОСВІТОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ»

Автор(и)

  • Inna O. Tуtarenko Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.1-2.2337

Ключові слова:

чинники, соціальні чинники, культурні чинники, соціально-культурні чинники

Анотація

В статті проаналізовані чинники, які впливають на освітній процес та визначають зміст освіти; обґрунтована тенденція посилення ефективності освіти завдяки актуалізації соціально-культурних чинників в освітньому процесі; відображено взаємозв’язок між формуванням та здійсненням освітньої політики, функціонуванням системи освіти з суспільними реаліями та розвитком людської культури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андрейко І.В. Особливості впливу освіти та культури на формування особистості в контексті сучасних реалій глобалізації / Андрейко І.В. // ВІСНИК НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. Випуск 3’2009, с.14-18.

Бурдье П. Структура, габитус, практика // Журнал социологии и социальной антропологии. Том I, 1998. № 2.

Зінченко В.О. Якість вищої освіти: чинники впливу / В.О.Зінченко // Освіта Донбасу.- 2011.- № 4.- С. 55-59

Зязюн І.А. Естетичні засади розвитку особистості // Мистецтво у розвитку особистості: Монографія / За ред., передмова та післямова Н.Г. Ничкало. – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – 224 с

Зюзіна Т. О. Компаративний аналіз проблеми визначення цілей і завдань гуманітарної культурологічної освіти / Т. О. Зюзіна// Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - №4. - Бердянськ: БДПУ, 2006. - 224 с.

Карпюк О. А. Фактори формування та розвитку ринку освітніх по слуг / О. А. Карпюк // Економіка. Управління. Інновації : електронне наук. фах. вид. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - Режим доступу: http// www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2009_1/09koarop.pdf

Красняков Євген. Чинники впливу на процеси формування та здійснення державної політики в галузі освіти України [Електронний ресурс] /Євген Красняков// Віче. – січень, 2011. – № 2. Режим доступу: http://www.viche.info/journal/2381/

Мухаметзянова Г. В. Образование в условиях социальной рыночной экономики / Г. В. Мухаметзянова, В. Н. Смирнов, О. Р. Клюева. - Казань : ИСПО РАО, 2000. - 54 с

Національна доктрина розвитку освіти [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

Скачкова О, [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.ji-magazine.lviv.ua/2017/Skachkova_Kultura_v_cyfrakh.htm

Щудло С.А. «Якість вищої педагогічної освіти: чинники та механізми забезпечення в умовах сучасного суспільства» дисертація на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук, Харків – 2013, 418 с.

Шабунова А. О. Культурологічні чинники в освітніх трансформаціях / А. О. Шабунова // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 22-23 травня 2014 р.) / за загальною редакцією д.ю.н., професора В.М. Дрьоміна. – м. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. – С. 156-157.

[Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.big-lib.com/book/8_Sociologiya_Zagalnii_kyrs/795_202_Osvita_yak_instityt_socializacii_ta_samorealizacii_ludini

[Електронний ресурс] Режим доступу: http://ellib.org.ua/books/files/pedagog/ped1/5451.html

Banks.J. Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum and Teaching , 2001.- 180р.

Ognevyuk V., Sysoieva S. (2015). Training of educational experts in Ukraine: experimental interdisciplinary program. The advanced science journal (6), pp. 98-103, DOI: 10.15550/ASJ.2015.06.098.

Downloads


Переглядів анотації: 741

Опубліковано

2017-03-24

Як цитувати

[1]
Tуtarenko I. O., «ОСВІТОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ПОНЯТТЯ ‘СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ’», OD, с. 23–37, Бер 2017.

Номер

Розділ

Соціологія та культурологія освіти