КОНЦЕПЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМОЗНАВСТВА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.1-2.6778

Ключові слова:

експериментальна модель, педагогічні умови, формувальний експеримент, майбутні учителі фізичного виховання, професійна самоорганізація

Анотація

У статті обґрунтовано, що методологічну основу професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства складають підходи: системний, структурний, акмеологічний, діяльнісний, операціональний, праксиологічний, компетентнісний, культурологічний, інформаційний, інноваційний, ціннісний, творчий, особистісний; загальнодидактичні (гуманізації і демократизації; науковості; систематичності, послідовності знань, умінь і навичок; свідомості; зв’язку теорії з практикою; активності; самостійності; наочності; ґрунтовності; доступності навчання, врахування індивідуальних особливостей студентів; емоційності навчання; поєднання колективного і індивідуального; духовності) і спеціальні (громадянськості, комунікативності, міждисциплінарності, багаторівневості, безперервності, атрактивності, полікультурності, соціальної актуальності, економічної доцільності, соціоморфності) принципи.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Larysa V. Bezkorovaina, Запорізький національний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри туризму, докторант

Посилання

Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологические основы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. − М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. − 368 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://dou4sun.ru/files/File/biblioteka_akatov.pdf

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Кириллина А.Д. Научно-методическая разработка «сущность деятельностного подхода в образовательном процессе». [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://xn----8sb3aemcew1d.xn--p1ai/sushhnost-deyatelnostnogo-podhoda-v-obrazovatelnom-protsesse/

Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.prof.univ.kiev.ua/prof/home/2010-12-22-00-05-45/2-events/571--2015-2025-.html

Стратегія регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zoda.gov.ua/article/2245/proekt-strategiji-regionalnogo-rozvitku-zaporizkoji-oblasti--na-period-do-2020-roku.html

Хуторская Л.Н. Информационная педагогика // Интернет-журнал «Эйдос». − 2002. − 25 августа. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eidos.ru/journal/2002/0825.htm.

Чеснокова А.В., Радина О.И., Пономарев П.А. Инновационные методы в педагогике как инструмент повышения квалификации современных кадров в сфере сервиса. // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 1.; URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=8224 (дата обращения: 30.11.2016).

Шанц Е.А. Професійна підготовка студентів ВНЗ як цілісна педагогічна система [Текст] / Е.А. Шанц // Теорія і практика освіти у сучасному світі: матеріали міжнар. наук. конф. – СПб.: Реноме, 2012. − №3 – С. 383-386.

Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. − М.: Дело. Л.И. Лопатников. 2003. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economic_mathematics.academic.ru/3065/

Ян Коменский. Великая дидактика. − СПб: Типография А. М. Котомина, 1875. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikisource.org/wiki

Downloads


Переглядів анотації: 388

Опубліковано

2017-03-24

Як цитувати

[1]
L. V. Bezkorovaina, «КОНЦЕПЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМОЗНАВСТВА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ», OD, с. 67–78, Бер 2017.

Номер

Розділ

Лідерство та управління освітою