ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ЛІНГВОМЕТОДИКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Inna A. Khyzhnyak ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.1-2.19211

Ключові слова:

засоби електронної лінгвометодики, інформатизація освіти, професійна підготовка, системний підхід, учитель початкової школи

Анотація

У статті обґрунтовується важлива роль системної підготовки майбутніх учителів початкової школи  до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності. Автор розглядає наявні експериментальні системи фахової підготовки вчителів початкової школи, виводить закономірності їх побудови і на цій основі формулює визначення власної експериментальної системи підготовки майбутніх учителів початкової школи  до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності, описує її побудову, що складається з традиційних блоків: концептуально-цільового, змістово-процесуального та результативно-оцінного. Розкриваючи структуру кожного блоку, автор описує складники компонентів, що дозволяє отримати ґрунтовне уявлення про сутність, побудову та методику впровадження пропонованої експериментальної системи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Inna A. Khyzhnyak, ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"

кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету початкової, технологічної та професійної освіти ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"

Посилання

Бігич О. Б. Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання: германські мови» / О. Б. Бігич. – К., 2005. – 40 с.

Будник О. Б. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Будник Олена Богданівна. – Житомир, 2015. – 552 с.

Глузман Н. А. Методико-математична компетентність майбутніх учителів початкових класів : монограф. / Н. А. Глузман. – К.: Вища школа, 2010. – 407 с.

Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку початкової освіти : монограф. / Л. В. Коваль. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 342 с.

Кучерявий О. Г. Теоретичні і методичні основи організації професійного самовиховання майбутніх вихователів дошкільних закладів і вчителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. Г. Кучерявий. – К., 2002. – 37 с.

Митник О. Я. Теоретико-методичні основи підготовки майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого школяра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. Я. Митник. – К., 2010. – 42 с.

Онишків З. М. Система підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи в загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / З. М. Онишків. – Тернопіль, 2016. – 36 с.

Сорока О. В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. В. Сорока. – Тернопіль, 2016. – 40 с.

Хомич Л. О. Система психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. О. Хомич. – К., 1999. – 38 с.

Хоружа Л. Л. Теоретичні засади формування етичної компетентності майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. Л. Хоружа. – К., 2004. – 36 с.

Ярошинська О. О. Теоретичні і методичні засади проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Ярошинська Олена Олександрівна. – Умань – 2015. – 544 с.

Downloads


Переглядів анотації: 637

Опубліковано

2017-03-24

Як цитувати

[1]
I. A. Khyzhnyak, «ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ЛІНГВОМЕТОДИКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ», OD, с. 198–211, Бер 2017.

Номер

Розділ

Інформатизація освіти