УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ: РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.1-2.5266

Ключові слова:

кваліметрія, метод Дельфі, методи управління профільним навчанням, критерії якості, профільне навчання, рейтингова оцінка, якість організації профільного навчання

Анотація

Упровадження профільного навчання супроводжується низкою проблем, що чітко виявляються на регіональному рівні. В статті розкриваються механізми виявлення цих проблем та показані шляхи управління якістю профільного навчання в регіональній освітній системі на основі рейтингового оцінювання. Автором запропоновано систему критеріїв якості освіти та методику їх розрахунку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Victoriia V. Stoikova, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра теорії і методики управління навчальними закладами, заступник завідувача

Посилання

Байназарова О. О. Розробка системи показників якості загальної середньої освіти на регіональному рівні [Текст] / О. О. Байназарова // Постметодика. – 2006. – № 6. – С. 62–64.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і гол. ред. В. Т. Бусол]. – К.: Ірпінь, 2005. – 1728 с.

Гунта Г. В. Педагогічна кваліметрія: Навч.-метод.: матеріали зі спецкурсу / Ужгород: Ужгородський національний університет, 2002. – 32 с.

Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент: Цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу : навч. посібн. [Текст] / Г. А. Дмитренко. – К. : ІЗМН, 1996. – 140 с.

Єльнікова Г. В. Основи адаптивного управління: курс лекцій. / Г. В. Єльникова– К.: ЦІППО АПН України, 2003. – 133 с.

Компас – посібник з освіти в галузі прав людини за участі молоді [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dsmsu.gov.ua/media/2015/04/08/24/compass_.pdf.

Лукіна Т. О. Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні: Монографія. / Т. О. Лукіна – К.: НАДУ, 2004. – 292 с.

Миронова Л. Г. Класифікація рейтингових моделей та їх застосування в прийнятті управлінських рішень [Електронний ресурс] //Ефективна економіка. – 2011. – №. 6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=583.

Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів 10 січня 2012 р. за № 18/20331 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://revolution.allbest.ru.

Рябова З. Якість освіти як педагогічна категорія / Рябова Зоя // Джерело педагогічної майстерності. Управління якістю освіти в Харківському регіоні. 2006. − № 1 (35). – С. 5 – 10.

Фильчаков, Ю.А., Харчевников, Е.Л. Оценка эффективности модели сетевого взаимодействия в организации предпрофильной подготовки и профильного обучения [Електронний ресурс] / Вопросы Интернет образования,–http://vio.uchim.info/Vio_56/cd_site-/articles/art_4_7.htm.– Сайт федерации Интернет Образования. – Режим доступу: http://vio.uchim.info.

Sallis E. Total quality management in education. – Routledge, 2014. – с. 176.

Organisation for Economic Cooperation and Development (Paris). (2008). OECD Factbook 2009: Economic, Environmental and Social Statistics. OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development. – с. 294.

Downloads


Переглядів анотації: 356

Опубліковано

2017-03-24

Як цитувати

[1]
V. V. Stoikova, «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ: РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА», OD, с. 52–66, Бер 2017.

Номер

Розділ

Лідерство та управління освітою