МЕТОДОЛОГІЯ ОСВІТОЛОГІЇ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Nina H. Batechko Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.1-2.112

Ключові слова:

освіта, освітологія, методологія, синергетика, самоорганізація

Анотація

У статті автор розмірковує про роль і значущість теорії синергетики в методології освітології. Сучасну сферу освіти розглянуто як складну, відкриту, нелінійну, нерівноважну систему, здатну до самоорганізації. Феномен самоорганізації вивчається як можливий напрям модернізації сфери освіти в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андрущенко Віктор Академічна мобільність в українському просторі вищої школи: реалії, виклики та перспективи розвитку / Віктор Андрущенко, Денис Свириденко // Вища освіта України. – 2016. – № 2. – С. 5-11.

Богуславський М.В. Синергетика и педагогика / М.В. Богуславський // Magister. – 1995. – № 2. – С. 89-95.

Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеоклассической науке и в образовании / В.Г. Буданов. – М.: ЛКН. – 2008. – 285 с.

Буданов В.Г. О методологии синергетики / В.Г. Буданов // Вопросы философии. – 2006. – № 5.

Князева Е. Антропный принцип в синергетике. / Е. Князева, С. Курдюмов // Вопросы философии. – 1997. – № 3. – С. 62-79.

Князєва О.М., Курдюмов С.П. Основання синергетики / О.М. Князєва, С.П. Курдюмов. – М.: Алетея, 2002. – 414 с.

Кремень В.Г. Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. – К. Педагогічна думка, 2012. – 368 с.

Кудрявцев И.К. Синергетика как парадигма нелинейности / И.К. Кудрявцев, С.А. Лебедев // Вопросы философии. – 2002. – № 12. – С. 55-63.

Кумбс Ф. Кризис образования в современном мире: системный анализ / Ф. Кумбс. – М., 1970. – 261 с.

Лузік Е.В. Системно-синергетичний підхід до проектування самостійно-пізнавальної діяльності студентів у вищих навчальних закладах / Е.В. Лузік // Модернізація вищої освіти в Україні і світі: десять років наукового пошуку: колективна монографія / Акад. пед. наук України; І-т вищої освіти України; за заг. ред. В.П. Андрущенка, В.І. Лугового, Н.Ф. Степко. – Х.: Вид – во НУА, 2009. – С. 76-90.

Лутай В.С. Розробка сучасної філософії освіти на засадах синергетики / В. Лутай // Вища освіта України. – 2009. – № 1. – С. 33-35.

Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития / Н.Н. Моисеев. – М.: Наука, 1987.

Огнев’юк В.О. Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти / В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва // Рідна школа: щомісячн. наук.-пед.журнал.− № 4-5 (988-989), квітень−травень, 2012.− С. 44-51.

Огнев’юк В.О. Філософія освіти в структурі наукових досліджень феномену освіта / В.О. Огнев’юк // Шлях освіти. – 2009. – №4 (54). – С. 2-6.

Рубанець Олександра. Когнітивний аспект методологічного оновлення вищої школи / Олександра Рубанець // Вища освіта України. – 2016. – № 3. – С. 24-29.

Симонов В.Г. Педагогический менеджмент: Ноу-хау в образовании: учеб. пособие / В.П. Симонов. – М.: Высшее образование, 2007. – 357 с.

Ognevyuk V., Sysoieva S. (2015). Training of educational experts in Ukraine: experimental interdisciplinary program. The advanced science journal (6), pp. 98-103, DOI: 10.15550/ASJ.2015.06.098

Downloads


Переглядів анотації: 692

Опубліковано

2017-03-24

Як цитувати

[1]
N. H. Batechko, «МЕТОДОЛОГІЯ ОСВІТОЛОГІЇ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ», OD, с. 1–12, Бер 2017.

Номер

Розділ

Становлення та розвиток освітології