№ 1 (5) (2014)

Рекомендовано Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка
(протокол № 3 від 27.03.2014)

Зміст

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Svitlana R. Babushko 1-12
ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВИХОВАНОСТІ ДІТЕЙ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ PDF
Nataliia S. Hevchuk 13-24
ДОСЛІДЖЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ФІЛОЛОГІЇ PDF
Oksana M. Hlushak 25-35
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Nataliia V. Horbenko 36-45
ПІДТРИМКА ОБДАРОВАНОЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТИ PDF
Yuliia V. Hryshchuk 46-57
РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ PDF
Nataliia M. Didyk 58-69
ЗМІСТОВА Й ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ «ЛІНГВІСТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ» PDF
Valentyna H. Zaiets 70-81
СОЦІАЛЬНО-ЦІННІСНІ МОДЕЛІ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ І МЕНЕДЖМЕНТУ ВИХОВАННЯ В ІНСТРУМЕНТАЛІЗМІ ПРАГМАТИЗМУ І НЕОПРАГМАТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ PDF
Viktor V. Zinchenko 82-94
ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Liudmyla V. Kozak 95-107
ФОРСАЙТ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В СЕРЕДНЬОСТРОКОВІЙ І ДОВГОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ PDF
Olha M. Kuzmenko 108-116
ФОРМУВАННЯ ІНТЕРКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ СТОМАТОЛОГІВ PDF
Yaroslava A. Kulbashna 117-128
МОДЕЛІ СТВОРЕННЯ БАЗИ ЗНАНЬ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ З ВИБОРУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Halyna A. Kuchakovska 129-138
НОВА КОНЦЕПЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ PDF
Nataliia P. Mazur 139-148
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
Marharyta O. Malakhova 149-155
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧИХ ТАБОРІВ (ЦЕНТРІВ) В УКРАЇНІ PDF
Oleksandr D. Narovlianskyi 156-167
ПРО ЩО РОЗПОВІСТЬ ПЕДАГОГУ КОНСТИТУЦІЯ ТІЛА СТУДЕНТА PDF
Yevheniia O. Nevedomska, Anna P. Mykhailovska 168-181
СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ДЛЯ НАРОДНИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ): ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ PDF
Nataliia R. Petroshchuk 182-193
ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ PDF
Olha V. Petrunko 194-207
ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО МЕДИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Larysa V. Sazanovych 208-217
ЕКСПЕРТИЗА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Ilona I. Tryhub 218-226
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА PDF
Anastasiia V. Tiutiunnyk, Tetiana O. Honcharenko 227-241