ПІДТРИМКА ОБДАРОВАНОЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Yuliia V. Hryshchuk НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

ІКТ, ВНЗ, Google Apps, Gmail, хмарні сервіси, КУБГ, ЕНК

Анотація

У статті проаналізовано основні напрями підтримки обдарованої учнівської молоді. Охарактеризовано соціальні та психолого-педагогічні проблеми обдарованих учнів; визначено соціально-педагогічні умови, дотримання яких забезпечує ефективність здійснення підтримки. Автор наголошує на необхідності створення програм підтримки та спеціальних програм з підготовки й перепідготовки педагогічних кадрів, які працюють з обдарованими учнями.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Yuliia V. Hryshchuk, НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка

лаборант НДЛ освітології

Посилання

Закон України «Про державну підтримку обдарованої молоді» від 8 лютого 2001 року. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/

Закон України «Про основні засади державної підтримки обдарованих дітей та молоді України» від 1 січня 2005 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/

Закон України «Про позашкільну освіту» від 22 червня 2000 року. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/

Положення про малу академію наук України / Наказ Міністерства освіти і науки України № 90 від 09.02.2006. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/2756/.

Указ Президента України «Про гранти Президента України для обдарованої молоді» від 02.08.2000 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/

Антонова О.Є. Обдарованість: досвід історичного і порівняльного аналізу: монографія / О.Є. Антонова. – Житомир: ЖДУ, 2005. – 456 с.

Бех І.Д. Формувати у дитини почуття цінності іншої людини / І.Д. Бех // Педагогіка толерантності. – 2001. – № 2(16). – С. 17.

Волощук І. Фактологічна підготовка до роботи з обдарованими й талановитими школярами / І. Волощук, В. Шепотько // Рідна школа. – 2006. – № 9. – С. 73–75.

Газман О.С. Неклассическое воспитание. От авторитарной педагогики к педагогике свободы / О. С. Газман. — Серия «Библиотека Федеральной программы развития образования». — М.: Издательский дом «Новый учебник», 2003. – 320 с.

Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2006. – 320 с. – С. 170.

Соціальна педагогіка / Соціальна робота: навч. посіб. / За ред. Л.Г. Коваль, І.Д. Звєрєва, С.Р. Хлєбік. – К.: ІЗМН, 1997. – 300 с.

Рижанова А. О. Соціальне виховання як питання національної та глобальної безпеки в умовах інформаційного суспільства / А. О. Рижанова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – К., 2006. – С. 16-22.

«Світ моєї душі» тиждень психології [розробка тижня психології в загальноосвітній школі] автор – Сердюк Л.П. – Супрунівка. – 2010. – 30с. – С.16-18.

Циганкова Е. Обдарованість як проблема // Психопрофілактика. – К.: Редакції загально педагогічних газет, 2003. – 112 с. – С. 54-65.

Щіпановська О.Р. Психологічні чинники психотерапевтичного дискурсу: автореф. дис. … канд.. психол. наук: 19.00.04 – медична психологія / О.Р. Щіпановська; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2005. — 20 с.

Ягнюк К.В. Принципы проведения первичной консультации / К.В. Ягнюк // Журнал практической психологии и психоанализа. – 2000. – № 2. – Режим доступу: http://www.psychol.ras.ru/ippp-pfr/ journal.

Downloads


Переглядів анотації: 774

Опубліковано

2014-03-13

Як цитувати

[1]
Y. V. Hryshchuk, «ПІДТРИМКА ОБДАРОВАНОЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТИ», OD, вип. 1 (5), с. 46–57, Бер 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ