ЕКСПЕРТИЗА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Ilona I. Tryhub Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності поняття «експертиза». Автор описує напрями розвитку наукової експертизи у сфері освіти та  компетенції, якими мають володіти експерти в галузі освіти. На думку автора завдання забезпечення наукового супроводу розвитку освіти є нагальним для нашої країни.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ilona I. Tryhub, Київський університет імені Бориса Грінченка

молодший науковий співробітник НДЛ освітології

Посилання

Додаток 3 до постанови Президії НАН України від 09.12.2009 № 327. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www1.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/nas/2009/regulations/OpenDocs/091209_327_3.pdf

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80

Леонтьев Д. А., Иванченко Г. В. Комплексная гуманитарная экспертиза: методология и смысл / Д. А. Леонтьев, Г. В. Иванченко. – М., 2008. – 135 с.

Нормативні акти з питань проведення експертизи тем фундаментальних НДР, які передбачається фінансувати за рахунок коштів державного бюджету. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www1.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/ResearchTopics/0E/Pages/default.aspx

Огнев’юк В. О., Сисоєва С. О. Науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти – освітологія / В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва // Креативна педагогіка: наук.-метод. журнал / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – Вінниця, 2012. – Вип. 5. – 108 с. – С. 32 – 41.

Чепа М.-Л. А. Психологічна експертиза освіти / М.-Л. А. Чепа // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної АПН України «Проблеми загальної та педагогічної психології» (Том ХІІ, ч. 5). – К. –

С. 337-341.

Чечель И. Д. Эксперт-консультант по вопросам образования: особенности подготовки и направления деятельности / И. Д. Чечель. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iuorao.ru/20120930/222-2012-10-02-08-55-39

Экспертиза в современном мире: от знания к деятельности / Под ред. Г. В. Иванченко,

Д. А. Леонтьева. М.: Смысл, 2006. – 452 с.

Downloads


Переглядів анотації: 351

Опубліковано

2014-03-20

Як цитувати

[1]
I. I. Tryhub, «ЕКСПЕРТИЗА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ», OD, вип. 1 (5), с. 218–226, Бер 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ