ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Автор(и)

  • Marharyta O. Malakhova Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

У статті висвітлено принципові положення щодо організації роботи студентського народно-інструментального ансамблю у вищому навчальному закладі; розкрито зміст, мету та основні завдання діяльності означеного типу колективної взаємодії у професійній підготовці майбутніх учителів музики; обґрунтовано необхідність дотримання у навчально-виховному процесі принципів загальної та музичної педагогіки; представлено структурні компоненти курсу та нормативні вимоги щодо набутих студентами знань і вмінь у процесі вивчення дисципліни «Ансамблевий клас»; наголошено, що дотримання керівником означених принципів організації ансамблю безумовно позитивно впливатиме на якісний показник набутих фахових компетенцій студентів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ансамблевий клас. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / Укл. М.О. Малахова – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – 21 с.

Ансамблевий клас. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів ОКР «Спеціаліст» спеціальності 7.02020401 «Музичне мистецтво» / Укл. М.О. Малахова – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – 15 с.

Коджаспирова Г. Словарь по педагогике / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. – 448 с.

Олексюк О. Музична педагогіка: навч. посіб. / О. М. Олексюк. – КНУКіМ, 2006. – 188 с.

Пляченко Т. Підготовка майбутнього вчителя музики до роботи з учнівськими оркестрами та інструментальними ансамблями: [монографія] / Т. М. Пляченко. – Кіровоград : «Імекс-ЛТД», 2010. – 428 с.

Downloads


Переглядів анотації: 292

Опубліковано

2014-03-13

Як цитувати

[1]
M. O. Malakhova, «ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ», OD, вип. 1 (5), с. 149–155, Бер 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ