РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

Автор(и)

  • Nataliia M. Didyk Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Ключові слова:

професійний розвиток, навчання працівників, відмітні риси

Анотація

У статті розглядаються особливості розвитку особистісної зрілості соціальних педагогів у процесі професійної підготовки; проаналізовано акмеологічні технології, активні методи формувального експерименту, розкрито значущість самостійної роботи студента, його суб’єктної позиції; обґрунтовано результати розвитку характеристик зрілості особистості; подано рекомендації щодо розвитку у соціальних педагогів особистісної зрілості та формування професійно значущих характеристик у процесі професійної підготовки.   

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Nataliia M. Didyk, Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи

Посилання

Горностай П. П. Психологія рольової самореалізації особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. психол. наук : спец. 19.00.05. „Соціальна психологія” / П. П. Горностай – К., 2009. – 32 с.

Долинська Л. В. Психолого-педагогічні умови особистісно-професійного зростання майбутнього вчителя / Л. В. Долинська // Психологія : зб. наук. праць. – К.: НПУ. – 1998. – Вип. ІІІ. – С. 65–71.

Кобильнік Л. М. Психологічні особливості самоактуалізації особистості майбутніх психологів і педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогічна та вікова психологія” / Л. М. Кобильнік. – К., 2007. – 22 с.

Кравець Г. Ю. Педагогические условия проявления личностной зрелости студентов в учебно-воспитальном процессе вуза: дис. … к. пед. н.: 13.00.01. / Г. Ю. Кравець. – Иркутск, 2005. – 182 с.

Потапчук Л. В. Психологічні особливості становлення особистісної зрілості старшокласників : дис. … к. психол. н.: 19.00.01. – Луцьк : Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2001. – 205 с.

Темрук О. В. Розвиток особистісної зрілості майбутнього вчителя у процесі професійної підготовки: дис. … кандидата психол. наук : 19.00.07 / Темрук Олена Василівна. – К., 2006. – 198 с.

Яценко Т. С. Концептуальні засади і методика глибинної психокорекції: підготовка психолога-практика / Т. С. Яценко, Б. Б. Іваненко, С. М.Аврамченко та ін. – К.: Вища школа, 2008. – 342 с.

Downloads


Переглядів анотації: 357

Опубліковано

2014-03-13

Як цитувати

[1]
N. M. Didyk, «РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ», OD, вип. 1 (5), с. 58–69, Бер 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ