ФОРМУВАННЯ ІНТЕРКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ СТОМАТОЛОГІВ

Автор(и)

  • Yaroslava A. Kulbashna Національний медичний університет і.О.О.Богомольця, кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Ключові слова:

соціальний педагог, особистісна зрілість, акмеологічна технологія, суб’єктна позиція, самостійна робота

Анотація

У статті розглядаються проблеми формування інтеркультурної  складової міжнародної професійної компетентності майбутніх лікарів-стоматологів. Необхідність дослідження пов’язана із зростанням полікультурності у суспільстві в цілому і вищих медичних навчальних закладів,  зокрема, потребою активного упровадження принципу академічної  мобільності у вітчизняній вищій освіті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Yaroslava A. Kulbashna, Національний медичний університет і.О.О.Богомольця, кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

кандидат медичних наук, доцент

Посилання

Бова З.В. Становлення соціальної ідентичності студентської молоді в інтеркультурному освітньому просторі. [ Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://novyn.kpi.ua/2008-3/03_Bova.pdf

Буковинський державний медичний університет. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bsmu.edu.ua/uk/about_us/faculties

Вінницький медичний університет ім.М.І.Пирогова; [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.vnmu.edu.ua/ru/история-университета

Грива О. Толерантність як цінність освіти й виховання в християнській та мусульманській традиціях /О.Грива// Вища освіта України. –2007.- №1.- С.112 – 116.

Гусева П. Т. Иностранный язык как средство выработки социальной интеркультурной компетентности личности / П. Т. Гусева // Мова і культура : Серія "Філологія" / Ін-т міжнар. відносин Київського ун-ту ім. Т. Шевченка, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Фонд культури і мистецтв "Парад Планет". - Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000 .- Вип. 1. - С. 229-231 .

Запорізький державний медичний університет. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.zsmu.edu

Іванова Д.Г.Місце і роль педагогічної діагностики у підготовці майбутніх у підготовців майбутніх учителів до професійної діяльності в полікультурному освітньому середовищі /Д.Г.Іванова, О.Б.Борисова// Проблеми освіти. - 2012.- №70(Ч.2).- С.145 - 149

Іванюк І.В.Питання формування полікультурної компетентності вчителя в зарубіжних країнах [ Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/14343062.pdf

Ісак О.С. Академічна мобільність студентів і викладачів у педагогічній освіті України в контексті Євроінтеграційних процесів /О.С.Ісак// Вища освіта України. -2011.-№3(дод.1).- Т.1.- С.326 -113.

Ліновицька О. Освіта як чинник соціокультурного розвитку особистості /О.Ліновицька// Вища освіта України. – 2011. - №2. – С.20-26

Луговий В. І. Освіта, навчання, інформація, компетентність: канонізація понять. Історико-педагогічні студії: Науковий часопис (Гол.ред. Н. Н. Демяненко).- К.:Вид.НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – вип.5.- С.11-16.

Міністерство охорони здоров’я України [ Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtbr_eduinstitutions/

Москаленко В.Ф. Міжнародний проект національного медичного університету імені О.О. Богомольця та Каролінського університету в дії /В.Ф.Москаленко, О.П.Гульчій, В.О.Маланчук, Я.А.Кульбашна //Східноєвропейський журнал громадського здоров'я. – 2011. – № 1. – С. 57-59.

Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця (м.Київ) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nmu.edu.ua/a17.php

Національна Програма виховання дітей та учнівської молоді (2004 – 2013 р.р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ipv.org.ua/home/39-programa-vuhovanna-ditej.html?start=3

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 р.р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf

Одеський національний медичний університет. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://odmu.edu.ua/index.php?v=102

Сидоренко Т.В. Розвиток інтеркультурної педагогіки у Німеччині Т.В.Сидоренко Проблеми освіти. - 2012.- №70(Ч.2).- С.145 – 149

Сисоєва С.О. Вища освіта України: реалії сучасного розвитку. С.О.Сисоєва, Н.Г.Батечко. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський університет ім.Б.Грінченка, Національний університет біоресурсів і природокористування України – К.: ВД ЕКМО, 2011.- 368 с.

Тернопільський медичний університет ім.І.Я.Горбачевського. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.tdmu.edu.ua/ukr/general/info.php

Українська медична стоматологічна академія (м.Полтава). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.umsa.edu.ua/index.html

Указ Президента України №347/2002 від 17 квітня 2002 р. Про національну доктрину розвитку освіти . [ Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U347_02.html

Харківський національний медичний університет.[Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://www.knmu.kharkov.ua

Программа федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в 2012 году: Разнообразие объединяет [Electronic resourse]. – URL: www.interkulturell.nrw.de

Drews S. Auslandsaufenthalte als ein Instrument zukunftsfhiger Qualifizierung/ S.Drews //Bildung für Europa. - 2008. - juni - S.10-12

Jager P. Der Erwerb von Kompetenzen als Konkretisierung der Shlusselqualificationen – eine Herausforderung an Shule und Unterricht:Dissertation /P.Jager.- Passau : Lehrstuhl für Shulpädagogic, 2002.-280 S.

Krüger – Potratz М. Interkulturelle Erziehung : Eine Einfürung. - Münster: Waxmann Verlag, 2005. – 363 s.

Nieke W. Interkulturelle Erziehung und Bildung: Wertorirntierungen im Alltag. – VS.- Verlag, - 2008. – 277s.

Turning Education Structure in Europe [Electronic resourse]. – URL: http:// turning.unideusto.org

Downloads


Переглядів анотації: 415

Опубліковано

2014-03-13

Як цитувати

[1]
Y. A. Kulbashna, «ФОРМУВАННЯ ІНТЕРКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ СТОМАТОЛОГІВ», OD, вип. 1 (5), с. 117–128, Бер 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ