НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧИХ ТАБОРІВ (ЦЕНТРІВ) В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Oleksandr D. Narovlianskyi Український державний центр туризму і краэєнавства учнівської молоді

Ключові слова:

імідж, репутація, бренд, маркетингова система, маркетинговий інструмент, сучасний університет

Анотація

Стаття присвячена аналізу історії та сучасного стану нормативно-правового регулювання діяльності системи дитячих (до 1991 року піонерських) таборів та дитячих центрів. Доцільність дослідження визначається потребою вдосконаленні нормативної бази та необхідності врахування історичного досвіду для розв’язання існуючих проблем. В статті проаналізовано процес становлення нормативної бази дитячих таборів в Україні в період з 1922 р. по нинішній час. Визначено основні проблеми, які пов’язані з тривалою невизначеністю статусу цих закладів. Запропоновано шляхи удосконалення сучасної нормативної бази щодо діяльності дитячих центрів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Oleksandr D. Narovlianskyi, Український державний центр туризму і краэєнавства учнівської молоді

Заступник директора Центру, Заслужений вчитель України

Посилання

Кодекс законів про народну освіту УСРР. – Собрание узаконений и распоряжений правительства УСРР. – 1922. - №49. – Ст.729.

О внесении изменений и дополнений в положение о загородном пионерском лагере. Постановление Президиума ВЦСПС и Бюро ЦК ВЛКСМ от 16.03.76 п-4/Б-35/1Ас89-95 // Сборник постановлений ВЦСПС. – 1976. - Январь-март.

О передаче на баланс предприятий, учреждений и организаций зданий, помещений, сооружений садов, парков и пионерских лагерей и предоставлении их в бесплатное пользование фабричным, заводским, местным комитетам профсоюзов. Письмо Министерства финансов СССР и ВЦСПС от 31.12.1958 №393 «// Бюллетень ВЦСПС. - 1959.

О работе пионерской организации (к 10-летию пионерорганизации). Постановление ЦК ВКП(б) от 21 апреля 1932 года // Документы ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ о работе Всесоюзной пионерской организации имени В.Т.Ленина. – М., «Молодая гвардия», 1970. – 240 с.

О состоянии и ближайших заданиях пионердвижения. Решение ЦК ВКП(б) от 2.06.1928 года // Документы ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ о работе Всесоюзной пионерской организации имени В.Т.Ленина. – М., «Молодая гвардия», 1970. – 240 с.

Об утверждении номенклатуры внешкольных учреждений. Приказ Министерства образования СССР от 12.01.1976 №10 Охрана материнства и детства в СССР. Сборник нормативных актов. - М., Юридическая литература, 1986.- 408 с.

Основы законодательства СССР и союзных республик о народном образовании // Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938-1975. В четырех томах. Том 3.

Положение о загородном пионерском лагере. - Бюллетень ВЦСПС. – 1959. - №9. 2

Положение о порядке исчисления стажа для назначения пенсий по выслуге лет работникам просвещения и здравоохранения. Утверждено постановлением Совета Министров СССР от 17.12.1959 №1397 // Собрание постановлений Совета Министров СССР. – 1960. - №1. – Ст.2.

Про оздоровлення та відпочинок дітей Відомості Верховної Ради України Закон України. – 2008. - №45. - Ст.313

Про пенсійне забезпечення. Закон України від 5.11.1991 // Закони України [Офіційне видання]. Т.2. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996.

Про упорядочение сети и утверждение типовых штатов и должностных окладов работников внешкольных учреждений Министерств образования союзних республик. Постановление Совета Министрв СССР от 30 апреля 1952 года №2140 // http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data04/tex16264.htm

Протокол №6 экстренного заседания пленума ЦК РКСМ от 24 января 1924 года // Документы ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ о работе Всесоюзной пионерской организации

имени В.Т.Ленина. – М., «Молодая гвардия», 1970. – 240 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВОВУ), ф 166, оп 15,с 58.

ЦДАВОВУ,. Ф.166, оп.15,с.247.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ), ф.7, оп.18, с.333.

ЦДАГОУ, ф.7, оп.18, с.906.

ЦДАГОУ, ф.7, оп.18, с.2123.

Downloads


Переглядів анотації: 366

Опубліковано

2014-03-13

Як цитувати

[1]
O. D. Narovlianskyi, «НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧИХ ТАБОРІВ (ЦЕНТРІВ) В УКРАЇНІ», OD, вип. 1 (5), с. 156–167, Бер 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ