№ 4(12) (2015)

Рекомендовано Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка
(протокол № 5 від 28.05.2015)

Зміст

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ PDF
Olena V. Bismak 1-12
ЛІТНІ ОЗДОРОВЧІ КОЛОНІЇ ДЛЯ ФІЗИЧНО СЛАБКИХ ДІТЕЙ В ХЕРСОНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF
Vitalii A. Verbytskyi 13-23
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ГОТОВНОСТІ ДО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ PDF
Maya M. Halytska 24-33
ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ З ХІМІЇ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Andrii K. Grabovyy 34-44
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ ЯК ФАКТОР АКТУАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ PDF
Evgeniya E. Zavgorodnyaya 45-54
ДЕТЕРМІНАНТИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗВИТКУ УВИРАЗНЕННЯ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Larisa І. Kazantseva 55-64
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ТРЕНІГОВОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ НАВЧАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ PDF
Oksana I. Kilichenko 65-75
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ У МІЖКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Inna V. Kovalynska 76-84
КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ PDF
Iryna V. Kohut 85-97
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Liudmyla V. Kozak 98-109
ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я У ВИХОВАНЦІВ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Zoriana I. Krupnyk 110-118
ДІАЛОГІЧНІ ФОРМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У РОЗВИТКУ МОТИВІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСАНТІВ PDF
Olena V. Lutsenko 119-128
ДО ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ ІЗ ПРАВОЗНАВСТВА PDF
Viacheslav V. Maiorskyi 129-140
ФОРМУВАННЯ СВІДОМОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ PDF
Roman V. Maslov 141-148
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Viktoriya H. Muromets 149-157
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Neonyla A. Pobyrchenko 158-165
АНАЛІЗ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТІВ З ОСВІТИ В НІМЕЦЬКОМОВНИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Natalia G. Ponomarenko 166-171
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЕСТЕТОТЕРАПЕВТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Viktorya O. Ratyeyeva 172-180
ТЕКСТОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО УВИРАЗНЕННЯ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ PDF
Yulia А. Rudenko 181-194
ДО ПРОБЛЕМИ КАТЕГОРІАЛЬНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ОСВІТОЛОГІЇ PDF
Valerii O. Riabenko 195-206
ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВОЇ ОСВІТИ ГАЛИЧИНИ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ КІНЦЯ ХІХ СТОЛІТТЯ PDF
Lily O. Synyshyn 207-217
CОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІСТІВ PDF
Tatiana V. Siryk 218-229
СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА МАТЕРИНСТВА Й ДИТИНСТВА В УРСР ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Victoriya V. Stynska 230-239
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Ryslana V. Trotsenko 240-248
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ (ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF
Yurii V. Cherpak 249-261