ФОРМУВАННЯ СВІДОМОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Автор(и)

  • Roman V. Maslov

Ключові слова:

психологічна компетентність, професійно-психологічна компетентність майбутніх педагогів, аксіологічний, компетентнісний, системний, діяльнісний підходи, мотиваційно-ціннісний, емоційно-оцінний, діяльнісно-вольовий, професійно-особистісний компоненти

Анотація

У статті розглядаються теоретичні та методичні аспекти формування свідомого ставлення до власного здоров'я у майбутніх фахівців з фізичної реабілітації. Висвітлено сутність, основні підходи спрямовані на збереження і зміцнення здоров'я особистості. Визначено інноваційні форми і методи, які сприяють формуванню свідомого ставлення особистості до власного здоров'я. Розкрито суттєві зв’язкі і залежності, які існують між станом здоров’я людини та її способом життя, рівнем знань про здоров’я, настроєм, стосунками з іншими людьми. Розглянуто основні положення фізіології, психології людини, соціології, інших суміжних дисциплін, що в сукупності дозволять реалізувати необхідні технології, які зберігають, зміцнюють здоров'я, формують свідоме ставлення до власного здоров'я і виявляються у відповідних позитивних вчинках і діях особистості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андрющенко Т.К. Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку: Диc. канд. пед. наук: 13.00.08 / Інститут проблем виховання АПН України. – К., 2007. – 258 с.

Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Наук.-метод. посіб. / Наук. ред. О.Л. Кононко. – К.: Ред. журн. „Дошкільне виховання”, 2003. – 243 с.

Лохвицька Л.В., Андрющенко Т.К. Дошкільникам про основи здоров’я: Навч.-метод. посіб. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 176 с.

Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – К.: Рад. школа, 1977. – 382 .

Амосов М. М. Роздуми про здоров'я, - М.: ФиС, 1987, - 192с.

Євсєєв Ю.І. Фізична культура. Ростов-н/Дону: Фенікс, 2003. - 384с

Зайцев Г.К. Потребностно-мотиваційна сфера фізичного виховання студентів / / Теорія і практика фізичної культури. - 1993. - № 7. - С.21-

Downloads


Переглядів анотації: 281

Опубліковано

2015-10-13

Як цитувати

[1]
R. V. Maslov, «ФОРМУВАННЯ СВІДОМОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ», OD, вип. 4(12), с. 141–148, Жов 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ