РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ТРЕНІГОВОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ НАВЧАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ

Автор(и)

  • Oksana I. Kilichenko Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Ключові слова:

система керування навчанням Moodle, дистанційний курс, форум, чат, глосарій, тести, індивідуальні завдання, самостійна робота

Анотація

У статті розглядаються особливості розвитку педагогічних комунікативних здібностей майбутніх учителів початкової школи у процесі розв’язування навчальних ситуацій за допомогою професійно-педагогічного тренінгу. Автор визначає контекстний і коучинговий підходи, які варто враховувати у навчальному процесі при організації професійно-педагогічного тренінгу на практично-лабораторних заняттях з педагогічних дисциплін. Навчальні ситуації повинні носити контекстний характер, а організація викладачем процесу їх розв’язання – з врахуванням коучингового підходу. Проаналізовано сутність та завдання професійно-педагогічного тренінгу, охарактеризовані принципи, які варто дотримуватися при його організації.

Визначені етапи опрацювання навчальних ситуацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Oksana I. Kilichenko, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики початкової освіти 

Посилання

Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции / А.А. Вербицкий, О.Г.Ларионова. – М. Логос, 2009. – 336 с.

Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: навчальний посібник / Н.П. Волкова. – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 256 с.

Гавриш Н. В. Формування рефлексивних умінь майбутніх вихователів у процесі розв’язання професійно-педагогічних задач (педагогічні ситуації) у контексті коучингового підходу / Н. В. Гавриш, В. В. Желанова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: педагогічні науки частина ІV 2009 грудень № 23 (186). – С. 20-26

Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 374 с.

Лихачев Б. Т. Педагогика: курс лекцій : учеб. пособие для студентов педагог. учеб. заведений и слушателей ИПК и ФПК. / Б. Т. Лихачов. — М. : Юрайт-М, 2001. — б07с.

Педагогічна майстерність : підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – К. СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.

Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка . – К. : Педагогічна думка, 2001. – 514 с.

Петровська І. Р. Підвищення ефективності управлінської діяльності керівника за допомогою коучингу / І. Р. Петровська, Р. Д. Бала // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – № 20.14. – С. 158–161.

Самольянов О. Coach2: Коучинг до самой сути [Електронний ресурс] / Олег Самольянов, Майкл Р. Джей . - Режим доступу: http://www.trainings.ru/i/koaching.pdf

Downloads


Переглядів анотації: 627

Опубліковано

2015-10-13

Як цитувати

[1]
O. I. Kilichenko, «РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ТРЕНІГОВОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ НАВЧАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ», OD, вип. 4(12), с. 65–75, Жов 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ