ДО ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ ІЗ ПРАВОЗНАВСТВА

Автор(и)

  • Viacheslav V. Maiorskyi Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

Анотація

Стаття присвячена окремим аспектам оцінювання навчальних досягнень учнів профільних класів суспільно-гуманітарного напряму з правознавства. Зазначаються основні проблеми в оцінюванні учнів профільних класів – відсутність розроблених критеріїв оцінювання, суб’єктивізм в оцінюванні, недостатній досвід учителів у застосуванні різних форм і процедур оцінювання. Акцентується увага на функціях, цілях, характері й об’єктах оцінювання. Окреслюються підходи до оцінювання, етапи й особливості процедур оцінювання навчальних досягнень старшокласників із правознавства. Описується технологія тестування з обґрунтуванням.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баханов К. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів. Історія України. 7 клас : Посібник для вчителів та учнів // Історія України. – 2003. – № 25-28. – С. 51-93.

Будас А. П. Методика навчання правознавства студентів економічних спеціальностей : дис. … канд. пед. наук. : 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)» / Анна Пилипівна Будас. – К., 2012. – 209 с.

Власов В. Уроки тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з історії: що і як оцінювати // Історія в школах України. – 2003. – № 2. – С.11 – 15.

Киричук А. С. Методика застосування модульно-рейтингової технології навчання правознавства учнів 9-го класу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)» / Анжела Станіславівна Киричук; Інститут педагогіки АПН України. – К., 2009. – 19 с.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. / Міністерство освіти і науки України. – К. : ВТФ «Перун», 2004. – 176 с.

Пометун О.І. Методика навчання історії в школі / О. І. Пометун, Г. О. Фрейман. – К. : Генеза, 2009. – 328 с.

Пометун О. Правознавство. Практичний курс : метод. посіб. для вчителів загальноосвіт. шкіл, які викладають курс у 9-му кл. / О. Пометун, Т. Ремех, Л. Пилипчатіна. – Київ : Логос, 2009. – 176 с.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Людина і світ (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень). Філософія (профільний рівень). Правознавство (рівень стандарту, академічний рівень). – К. : Міністерство освіти і науки України, 2010. – 96 с.

Ремех Т. Оцінювання навчальних досягнень учнів з практичного курсу правознавства. З циклу «Як навчати правознавства цікаво й ефективно» // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2012.– №8. – С. 38-42.

Рябовол Л. Контроль навчальних досягнень учнів з правознавства : поняття, принципи, функції, мета, суб’єкти, об’єкти, критерії оцінювання / Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2014. – №9 (Ч.2). – С. 61-68.

Downloads


Переглядів анотації: 572

Опубліковано

2015-10-13

Як цитувати

[1]
V. V. Maiorskyi, «ДО ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ ІЗ ПРАВОЗНАВСТВА», OD, вип. 4(12), с. 129–140, Жов 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ